Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku sesji.
 • Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miasta Ząbki.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2022.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022‑2036.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Batorego)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. 11 Listopada)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Piłsudskiego)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. 11 Listopada)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Bukowa)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Wolności)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Zimna)
 • Uchwała w sprawie rocznego Programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2019-2023.
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki oraz wysokości opłat za to korzystanie.
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
 • Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 • Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał na stronie BIP:

https://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-lxix-sesja#cnt

Transmisja obrad na kanale Miasta Ząbki transmisjaobrad.info

https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

 

Więcej informacji z Ząbek

Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Partner Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” – Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat zapewnia profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych.  Zajmuje się między innymi [...]
0 komentarzy
Ząbki - Sportowy weekend na Orlikach

Ząbki – chłopcy z SP nr 1 zwycięzcami Mazowieckiego Finału Wojewódzkiego Pucharu Tymbarku w kategorii U-8

W dniach 20 i 21 maja zespoły z całego województwa mazowieckiego rywalizowały w Miętnem o miano najlepszej drużyny w regionie. Do walki przystąpiło [...]
0 komentarzy
Marki - Dzień Samorządu Terytorialnego

Marki – Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzień upamiętnia pierwsze wybory samorządowe w III RP, które odbyły się tego dnia w 1990 roku. Dzień [...]
0 komentarzy
Ząbki - Wizyta Kurator Oświaty w Szkole Podstawowej nr 5

Ząbki – Wizyta Kurator Oświaty w Szkole Podstawowej nr 5

Wioletta Krzyżanowska z Kuratorium Oświaty w Warszawie odwiedziła Szkole Podstawową nr 5. Wydarzenie było też okazją do spotkania z Małgorzatą Zyśk Burmistrzem Miasta [...]
0 komentarzy
Nowy Partner Programu Karta Mieszkańca "Jestem z Ząbek"

Nowy Partner Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Instalacje elektryczne, monitoring oparty na nowoczesnych rozwiązaniach, systemy alarmowe, klimatyzacje, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, instalacje sieci komputerowych, pomiary elektryczne odbiorcze oraz okresowe – [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.