Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

25 stycznia 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się LXXIV sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku sesji.
 • Przyjęcie protokołu z LXVIII i LXXIII sesji Rady Miasta Ząbki.
 • Uchwała w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023‑2036.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. I Brygady)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Sosnowa)
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
 • Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Ząbkach.
 • Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.
 • Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków od tych osób.
 • Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 • Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał na BIP Urzędu Miasta Ząbki:

https://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-lxxiv-sesja#cnt

Transmisja obrad na kanale Miasta Ząbki: transmisjaobrad.info

https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

 

Więcej informacji z Ząbek

Badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w kwietniu

Badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w kwietniu

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. [...]
0 komentarzy
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Wołominie w UM Ząbki

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Wołominie w UM Ząbki

Złóż PIT za 2022 rok w UM Ząbki! Informujemy, że w Urzędzie Miasta Ząbki zostanie uruchomiony Punkt Obsługi Podatnika.  Ratusz zaprasza w następujących terminach: [...]
0 komentarzy
Ząbki - skorzystaj z serwisu ePodatki

Ząbki – skorzystaj z serwisu ePodatki

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do podatników, którzy chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do [...]
0 komentarzy
Elite Futsal Team Ząbki o krok od drugiej ligi

Elite Futsal Team Ząbki o krok od drugiej ligi

Mistrzowie Mazowieckiej 3 ligi Futsalu zmierzyli się z Mistrzami Podlasia zespołem Puszcza Hajnówka 19 marca br.  w ząbkowskiej hali. Gospodarze mieli mecz pod [...]
0 komentarzy

Elite Futsal Team Ząbki o krok od 2 ligi!

Mistrzowie Mazowieckiej 3 ligi Futsalu zmierzyli się z Mistrzami Podlasia zespołem Puszcza Hajnówka w dniu 19.03 2023 r. w Ząbkowskiej Hali. Gospodarze mieli [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.