Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa LXXVI sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku sesji.
 • Przyjęcie protokołów z LXV, LXVI, LXXI, LXXIV i LXXV sesji Rady Miasta Ząbki.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023‑2036.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa- Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu (ul. Bukowa).
 • Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
 • Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 • Uchwała w sprawie innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
 • Uchwała w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 • Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do realizacji programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do realizacji programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do programu „Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Ząbki”.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.
 • Debata w przedmiocie zasad sprzedaży napojów alkoholowych w Ząbkach.
 • Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 • Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał na BIP Urzędu Miasta Ząbki:

https://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-lxxvi-sesja#cnt

Transmisja obrad na kanale Miasta Ząbki: transmisjaobrad.info

https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

 

Więcej informacji z Ząbek

Potrącenie 11-letniego rowerzysty. Policjanci z poszukują świadków wypadku.

Potrącenie 11-letniego rowerzysty. Policjanci z poszukują świadków wypadku.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, zaistniałego 5 czerwca 2023 roku około godziny 16:30 w Ząbkach [...]
0 komentarzy
Ząbkowska komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych

Ząbkowska Komunikacja Miejska w długi weekend czerwcowy

Ząbkowska Komunikacji Miejska w okresie święta Bożego Ciała będzie kursowała wg podanego niżej rozkładu jazdy. 8.06 czwartek Boże Ciało – rozkład jazdy niedzielno-świąteczny, [...]
0 komentarzy

W Ząbkach w Dzień Dziecka bezpłatny wstęp na basen dla dzieci do 16 r.ż.

Zarządzeniem nr 0050.57.2023 Burmistrza Miasta Ząbki, dnia 1 czerwca, dzieci do 16 roku życia mogą bezpłatnie korzystać z krytego basenu w Ząbkach. Ząbkowski [...]
0 komentarzy

Umowa na remont ul. Jagiellońskiej w Ząbkach podpisana

30 maja  Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na budowę drogi, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego w ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz [...]
0 komentarzy
Oddaj krew w Ząbkach

Oddaj krew w Ząbkach

Najbliższa akcja krwiodawcza odbędzie się w dniu 4 czerwca br. (niedziela), w godzinach 9:00-14:00 przed Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach (BASEN), przy ul. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.