Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 31 stycznia 2024 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku sesji.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024‑2036.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat .
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 • Zamknięcie sesji.

Transmisja obrad na Transmisjaobrad.info na kanale Miasta Ząbki:

https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

Projekty uchwał na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki:

BIP Ząbki » BIP Ząbki » PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA XC SESJA (zabki.pl)

 

Więcej informacji z Ząbek

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 23 do 30 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Małgorzata Zyśk zwycięża w II turze

Małgorzata Zyśk zwycięża w II turze

W II turze wyborów samorządowych w Ząbkach rywalizowały ze sobą dotychczasowa burmistrz miasta, Małgorzata Zyśk  i Edyta Kalata. Urzędująca burmistrz Ząbek, Małgorzata Zyśk [...]
0 komentarzy
Ząbki - od poniedziałku kolejny etap przebudowy Szwoleżerów

Ząbki – od poniedziałku kolejny etap przebudowy Szwoleżerów

Firma Dowbud-C II Sp. z o.o. Sp. k. realizująca na zlecenie Miasta Ząbki przebudowę środkowego odcinka ul. Szwoleżerów (odcinek od ul.Zielenieckiej do ul.Kościuszki) [...]
0 komentarzy
Ząbki - informacje dla wyborców II tura

Ząbki – informacje dla wyborców II tura

Ponowne głosowanie, II tura wyborów Burmistrza Miasta Ząbki,  będzie przeprowadzona w dniu 21 kwietnia 2024 r.  od godz. 700 do godz. 2100 w [...]
0 komentarzy
Bezpłatna komunikacja ząbkowska w dniu II tury wyborów 21.IV

Bezpłatna komunikacja ząbkowska w dniu II tury wyborów 21.IV

W dniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Ząbki w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) przejazdy autobusami Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej będą bezpłatne dla [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.