Składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami | Miasto Ząbki

odpady

Do 30 września 2019 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wzorem ustalonym uchwałą Nr XI/108/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r.

Wzór deklaracji uwzględnia podział gospodarstw domowych na:

  • jednoosobowe ? z opłatą 45 zł miesięcznie, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
    oraz 90 zł miesięcznie, gdy odpady nie są segregowane,
  • wieloosobowe ? z opłatą 70 zł miesięcznie, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny oraz 140 zł miesięcznie, gdy odpady nie są segregowane.

Zmienione stawki opłat obowiązują od 1 października 2019 r., natomiast dane zawarte
w deklaracji będą weryfikowane na podstawie ilości zużytej wody na danej nieruchomości.

Gospodarstwa domowe jednoosobowe tworzą wyłącznie samotnie mieszkające pojedyncze osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.