Spółka partnerska czy spółka z o.o.?

O ważnych wyborach przed założeniem własnej firmy rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy rozmawiać o rodzajach spółek…
– Kontynuuąjc tę rozmowę dziś zaczniemy od spółki partnerskiej.
– To chyba rzadko spotykany rodzaj spółki?
– Rzeczywiście, na tle spółek cywilnych, czy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stosunkowo rzadko możemy spotkać spółkę partnerską.
– Z czego to wynika?
– Ze szczególnego charakteru składu wspólników.
– To znaczy?
– Partnerami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu.
– Jakie to zawody?
– Ustawa wymienia ich dwadzieścia, wspomnę tu kilka. Partnerem może być adwokat, architekt, lekarz, dentysta, notariusz, pielęgniarka, czy tłumacz przysięgły.
– Po co właściwie osobny rodzaj spółki dla tych zawodów?
– W przypadku spółki partnerskiej partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów. Powstanie spółki  następuje podobnie jak w przypadku spółki jawnej z chwilą wpisu do KRS. Każdy partner może prowadzić sprawy spółki, można również powołać zarząd, który będzie za to odpowiedzialny.
– A co z opodatkowaniem?
– Spółka partnerska jest spółką osobową. Opodatkowanie dochodów wspólników jest analogiczne jak w przypadku spółki cywilnej i jawnej. Dodatkowo w przypadku małych spółek jawnych mogą one również korzystać z uproszczeń w prowadzeniu księgowości co oznacza, że nie muszą one prowadzić ksiąg rachunkowych, a wystarczy podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów.
– Co powie Pan na podsumowanie o spółce partnerskiej?
– Jeśli chodzi o opodatkowanie to jest podobnie jak w przypadku spółki cywilnej i jawnej.  Odmienny jest zakres odpowiedzialności wspólników.
– Przypomnijmy, do tej pory omówiliśmy spółki cywilne, jawne oraz partnerskie. Jakie będą kolejne?
– Omówiliśmy to za dużo powiedziane, raczej pokrótce wspomnieliśmy. Powiem jeszcze o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o spółce komandytowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która posiada osobowość prawną.
– Co to znaczy?
– Prawnicy powiedzą, że osoba prawna może być podmiotem praw i obowiązków oraz, że może pozywać i być pozywana. W praktyce oznacza to np. że podatek dochodowy z tytułu osiągniętego dochodu płaci już sama spółka, a nie jej wspólnicy. I to jest pierwsza różnica. Kolejna dotyczy odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Udziałowcy, czyli właściciele spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego kapitału. Stąd pochodzi sama nazwa spółki – odpowiedzialność właścicieli jest ograniczona, ograniczona właśnie do wysokości kapitału. W aktualnym stanie prawnym minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to 5.000,00 (pięć tysięcy) zł. Natomiast do pełnej odpowiedzialności może zostać pociągnięty zarząd w spółce z o.o.. To właśnie zarząd prowadzi sprawy spółki, a nie udziałowcy (właściciele).
– Stąd prawdopodobnie taka popularność spółek z o.o. w Polsce?
– Niewątpliwie jest to istotna kwestia dla przedsiębiorców. Ceną natomiast za ograniczenie tej odpowiedzialności jest podwójne opodatkowanie dochodów osiągniętych w tytułu bycia wspólnikiem spółki z o.o.
– Jak to?
– Spółka z o.o. płaci podatek dochodowy z tytułu osiągniętego dochodu. Stawka podatku wynosi 15% dla małych spółek oraz 19% dla pozostałych. Jeżeli właściciele (osoby fizyczne) chcą wypłacić ze spółki pieniądze, to wtedy pojawia się dodatkowo zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.