Spotkanie dot. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

14 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powołanego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
Zespół został powołany Uchwałą Nr VI-65/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. W składzie Zespołu znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wołominie, Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, Mazowieckiego Centrum Psychiatrii ?Drewnica? w Ząbkach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie, Drewnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ?Empatia?, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce, Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Pani Izabella Dziewiątkowska Przewodnicząca Zespołu ? Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, przywitała zebranych, podziękowała za uczestnictwo w pracy Zespołu oraz przedstawiła jego podstawowe zadania, do których należy:
1) analiza potrzeb ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej;
2) opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie wołomińskim oraz dostosowanie skoordynowanej działalności różnych form pomocy i wparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej do potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej;
3) realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie wołomińskim.Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej omówiła podstawowe akty prawne
i aktualną sytuację w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz wdrażane przez Ministerstwo Zdrowia nowe modele w zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych oraz dla dzieci młodzieży.
Podczas spotkania omówiono podstawowe zadania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, który stanowi próbę adekwatnej odpowiedzi na lokalne problemy w zakresie zdrowia psychicznego oraz jest wypełnieniem krajowych i światowych trendów i rekomendacji w tym zakresie. Program zakłada zainteresowanie środowiskowym modelem leczenia lokalnych środowisk i przedsiębiorców związanych z ochroną zdrowia.
Członkowie Zespołu czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Nastąpiła wzajemna wymiana doświadczeń. Uczestnicy spotkania przedstawili wiele propozycji mających na celu poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych dla tych osób. Wiele wniosków zgłaszanych podczas spotkania dotyczyło także potrzeby tworzenia atrakcyjnych ofert dla personelu pracującego z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Fot/freepik – pl.freepik.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.