Spotkanie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego w Zielonce

10 marca burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski zwołał posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. Tematem spotkania była sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem oraz działaniami, które Miasto będzie podejmować lub już podejmuje.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb, Powiatu Wołomińskiego, przewodnicząca Rady Miasta Zielonka Gabriela Wiśniewska, dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, ks. Proboszcz, dyrektorzy jednostek podległych Burmistrzowi oraz przedstawiciele publicznego i prywatnych ośrodków zdrowia.
Podczas spotkania omawiana była sytuacja poszczególnych jednostek i instytucji, w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Dyrektorzy szkół i przedszkoli potwierdzili, że każdego dnia otrzymują zalecenia i wytyczne od Kuratora Oświaty oraz z Sanepidu. Prowadzą działania o charakterze profilaktycznym, przypominają i uczulają uczniów w zakresie zachowania szczególnej ostrożności oraz wzmożonej higieny.

Podobnie Miejski Ośrodek Zdrowia otrzymuje wskazania z Narodowego Funduszu Zdrowia co do podejmowania stosownych działań oraz procedury postępowania w określonych sytuacjach.

Sytuacja w kraju jest bardzo dynamiczna. Organy władzy Państwowej wydają wiele zaleceń oraz rozporządzeń. Jedno z ostatnich dotyczy zakazu organizowania imprez masowych. Oczywiście Miasto monitoruje je na bieżąco i reaguje na nie stosownie do zaleceń.
Budynki użytecznosci publicznej są zabezpieczone w środki higieny.
Od jutra będą dystrybuowane w naszym mieście ulotki informujące jak zachować się w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem, gdzie należy zadzwonić. Powzięto decyzję, że ulotki powinny trafić w pierwszej kolejności do osób z grupy najwyższego ryzyka, czyli do osób starszych.
Cały zespół zarządzania kryzysowego pozostaje w bieżącym kontakcie, wyznaczono też koordynatora przepływu informacji, do którego w trybie pilnym będą zgłaszane przez jednostki wszelkie nieprawidłowości, zapotrzebowania oraz informacje związane z koronawirusem.

Przypominamy najważniejsze numery telefonów związane z podejrzeniem zarażenia:

numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia korona wirusem 800 190 590

Kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wołominie w sprawie zagrożenia korona wirusem 22 776 38 33

poza godzinami pracy i w dni świąteczne pod numerami telefonu: 510 146 258, 505 302 906

strony internetowe zawierające informacje o korona wirusie: www.gis.gov.pl, www.mz.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.