Spotkanie szkoleniowe zielonkowskich organizacji

20 marca w Urzędzie Miasta Zielonka, odbyło się, z inicjatywy burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego, szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych. Spotkanie dotyczyło realizacji zadań publicznych i ich rozliczania.

W szkoleniu, które poprowadził przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Andrzej Rybus Tołłoczko, uczestniczyli Burmistrz Zielonki, przedstawiciele organizacji społecznych z Zielonki i Wydziału Spraw Społecznych naszego urzędu.

Zielonkowscy Społecznicy i urzędnicy omówili zmiany wprowadzone rozporządzeniami Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w zakresie wzorów ofert, sprawozdań i ofert dotyczących realizacji zadań publicznych.

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.