Spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące Programu Maluch+

Spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące Programu Maluch+

W ponad 140 gminach na Mazowszu nie ma dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Trwają prace nad likwidacją białych plam w całym kraju, aby zapewnić wsparcie w rozwoju dzieci i umożliwić powrót na rynek pracy ich rodzicom. Pomocne w tym będą planowane zmiany w programie Maluch+, współfinansowanym przez Unię Europejską. Tego dotyczyło spotkanie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej i Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego z przedstawicielami mazowieckich samorządów. Spotkanie było okazją do konsultacji planowanych zmian oraz udzielenia odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania ze strony samorządów.

– Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się większość placówek, które zapewniają opiekę nad dziećmi do 3 lat. Jeżeli chodzi o całe Mazowsze to jest ponad 45 tys. takich miejsc, natomiast połowę z nich zapewnia Warszawa. Dlatego pozwala nam to diagnozować sytuację i wskazać jasno, że w 46 proc. gmin w województwie mazowieckim rodzice wciąż nie mogą skorzystać z żadnej formy opieki nad dziećmi w tym wieku. To oznacza, że nie ma tam żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna publicznego lub prywatnego, gdzie rodzice mogliby powierzyć pod opiekę swoje dzieci – podkreśliła Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska. Wiceministra podczas briefingu prasowego zwróciła uwagę, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Wojewodą Mazowieckim podjęło działania, by skonsultować z samorządami potrzeby w zakresie tworzenia i utrzymywania miejsc opieki.

– Przyjrzeliśmy się jak to jest, że mamy Program Maluch+, w którym dostępne są środki dla samorządów, a jednak nie ma tak dużego postępu, jeżeli chodzi o zwiększenie się liczby miejsc opieki nad dziećmi. Udało nam się wypracować zmiany, które będziemy w ramach tego programu wprowadzać. W tym celu nabór ciągły został wstrzymany 1 marca. W województwie mazowieckim rozmawiamy z samorządami biorąc pod uwagę specyfikę lokalną, pytamy, co jeszcze w programie rządowym możemy zmienić. Wiemy, że należy urealnić kwotę dofinansowania do stworzenia jednego miejsca opieki. Do tej pory było to 36 tys. zł. Zdecydujemy się na znaczące zwiększenie tej kwoty do 57 tys. zł  zapowiedziała Aleksandra Gajewska.

Zmiany mają na celu zlikwidowanie tzw. białych plam. Chodzi o gminy, w których nie ma ani jednego miejsca opieki dla dzieci do 3 lat. Celem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zapewnienie rodzicowi możliwości oddania dziecka pod opiekę w żłobku, klubie, u dziennego opiekuna, a tym samym zapewnienie możliwości powrotu do pracy.

Dzisiejsze spotkanie to jest pierwszy krok w kierunku likwidacji białych plam. Następnie będziemy organizować z samorządami spotkania indywidualne lub grupowe, aby omówić szczegóły zmian w Programie Maluch+. Chcemy, aby te konsultacje i wprowadzane zmiany przełożyły się na to, co jest dla nas najważniejsze czyli liczbę umów i zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów – powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski – To co ważne realizacja programu wspierana jest przez Unię Europejską – dodał.

W ostatnich tygodniach Wojewoda odbył spotkania z samorządami w regionach i wsłuchiwał się w uwagi, co należałoby w Programie Maluch+ poprawić.

Samorządy podkreślały chęć inwestowania w miejsca opieki dla dzieci do 3 lat. Zapotrzebowanie na poziomie poszczególnych samorządów jest zgłaszane, chęć budowania i tworzenia tych miejsc również. Potrzeba tylko zmian, o których dzisiaj rozmawiamy – wyjaśnił Mariusz Frankowski.

Podczas konsultacji zostały przedstawione założenia rządu dotyczące Programu Maluch+. Odbyła się również dyskusja, podczas której uczestnicy przedstawiali potrzeby i sugestie co do zmian w Programie. W spotkaniu udział wzięli również Tomasz Pactwa, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Katarzyna Harmata, Dyrektor Wydziału Transportu i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Program Maluch+

Program Maluch+ został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. Maluch+ jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki z budżetu państwa.

O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty, które mogą tworzyć miejsca opieki zgodnie z ustawą  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Celem Programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności miejsc opieki, co przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Więcej informacji z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o programie edukacyjnym „Bezpiecznie nad wodą”, pilotażowym programie badania lokalnych [...]
0 komentarzy

Wzrosła opłacalność pomp ciepła, ogrzewanie gazem droższe – PAS podaje aktualne koszty ogrzewania domu

Nowe ceny prądu i gazu oznaczają zmianę kosztów ogrzewania domów. Polski Alarm Smogowy sprawdził, ile zapłacimy za ciepło uwzględniając najnowsze ceny nośników energii. [...]
0 komentarzy

Powstanie nowa siedziba Archiwum Województwa Mazowieckiego

Nowe archiwum będzie zlokalizowane przy ul. Elektronicznej w Piasecznie. Będzie się tu też mieścić Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego razem z Archiwum Województwa Mazowieckiego. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 19 do 26 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Mazowsze idealne na wakacje

Mazowsze idealne na wakacje

Na Mazowszu jest wiele atrakcji, z których można skorzystać w lecie. Rowerzystów, pieszych, miłośników wędrówek i amatorów aktywnego wypoczynku zachwycą urokliwe mazowieckie szlaki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.