Strachówka planuje pozyskanie dotacji na wymianę urządzeń grzewczych

Gmina Strachówka zaplanowała wystąpienie o pozyskanie dotacji na wymianę urządzeń grzewczych dla budynków gminnych i gospodarstw w ramach typu projektów „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych”.

Dofinansowanie może być udzielone m.in. na: wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, a także na OZE. Koszty związane z wymienionym zakresem są objęte dotacją.

Z przeprowadzonej już przez zespół ekspercki analizy wynika, że najkorzystniejszym dla Gminy Strachówka i mieszkańców będzie wymiana źródła ogrzewania na: paliwa gazowe i spalające biomasę (pellet). Dotowane mogą być również instalacje OZE (instalacje fotowoltaiczne) i pompy ciepła pełniące funkcję grzewczą (c.o. lub cwu) dla budynku mieszkalnego.

Wysokość dotacji do 80 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt przygotowuje i prowadzi Gmina Strachówka. Gmina wiąże udział w projekcie  także z zainteresowania mieszkańców i ilości złożonych deklaracji.

W miejscu realizacji zadania nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest uregulowany stan  budynku w tym oddany do użytkowania.

Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o składanie załączonej poniżej DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH oraz OŚWIADCZENIE właściciela i każdego ze współwłaścicieli w pokoju nr 10 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2019 roku.

W/w druki dostępne są w Urzędzie Gminy w Strachówce  w pokoju nr 8 oraz na  stronie www.strachowka.com.pl

Na podstawie złożonych deklaracji zostanie przedstawiona lista budynków spełniających kryteria projektu. Dla budynków kwalifikujących się do projektu firma audytorska opracuje indywidualnie dla każdej lokalizacji Świadectwo charakterystyki energetycznej, które stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

ZAŁĄCZNIKI

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wymiany urządzeń grzewczych – POBIERZ
2. Oświadczenie właściciela/właścicieli o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością – POBIERZ

Źródło: UG Strachówka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.