Subregion warszawski wschodni z kolejnym wsparciem od samorządu Mazowsza

Aż 125 inwestycji w subregionie warszawskim wschodnim otrzymało dofinansowanie w ramach autorskich programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. To już kolejna pomoc sejmiku Mazowsza, na którą mogą liczyć samorządowcy, działkowcy, seniorzy czy strażacy. Samorządy zrealizują też projekty związane z profilaktyką zdrowotną kobiet, ochroną powietrza czy ograniczaniem bezdomności zwierząt. W sumie samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 52 mln zł.

 W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

 Kolejne nasze wspólne projekty z samorządami podwarszawskich gmin i powiatów. Jestem zaszczycony i dumny, że razem inwestujemy w infrastrukturę poprawiającą życie, komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Razem też inwestujemy w potencjał społeczny mieszkańców jak wsparcie dla rad seniorów i w zdrowie program Zdrowie Kobiety. Serce Mazowsza bije pod Warszawą! – zwraca uwagę radny województwa Piotr Kandyba.

Ponad 43 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg i szkół, budowa oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej czy przebudowa budynków użyteczności publicznej – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości 43,8 mln zł umożliwi realizację 16 inwestycji.

Ogromnie cieszy mnie, że decyzją sejmiku zostanie zrealizowanych wiele potrzebnych i oczekiwanych inwestycji. Podczas wielu rozmów z lokalnymi samorządowcami nierzadko słyszę, że finansowe wsparcie od samorządu województwa to ważna pomoc, gwarantująca powstanie nawet najmniejszej inwestycji, ale istotnej dla lokalnej społeczności – mówi radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Lp. Beneficjent Nazwa zadania Dofinansowanie
1. Miasto Otwock Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej 2 000 000 zł
2. Gmina Dąbrówka Zagospodarowanie Placu im. Cypriana Kamila Norwida w  Dąbrówce 600 000 zł
3. Gmina Wiązowna Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze 3 990 000 zł
4. Gmina Celestynów Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 4 000 000 zł
5. Miasto Józefów Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul.  Grottgera w Józefowie 4 000 000 zł
6. Gmina Wołomin Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i  Rekreacji „Huragan” w Wołominie 1 273 978 zł
7. Gmina Poświętne Zaadaptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego 2 010 000 zł
8. Gmina Wołomin Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin 2 700 000 zł
9. Gmina Wieliszew Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy – rozwój edukacji 4 000 000 zł
10. Gmina Miejska Legionowo Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo 4 000 000 zł
11. Miasto i Gmina Serock Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola 4 000 000 zł
12. Gmina Nieporęt Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie 4 000 000 zł
13. Gmina Karczew Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II 3 000 000 zł
14. Gmina Karczew Remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew 1 000 000 zł
15. Gmina Radzymin Budowa dwóch parków miejskich w centrum Radzymina wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 3 000 000 zł
16. Powiat Legionowski Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt 300 000 zł

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych[i]

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 19 inwestycji z subregionu warszawskiego wschodniego. Wsparcie z budżetu województwa to ponad 2,5  mln zł.

Lp. Gmina Nazwa zadania Kwota wsparcia
1. Gmina Jabłonna Przebudowa sali w filii Gminnego Centrum Kultury w Skierdach 150 000,00 zł
2. Miasto Legionowo Remont Lokalnego Centrum Integracji w Legionowie 150 000,00 zł
3. Gmina Nieporęt Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim, gm. Nieporęt 118 334,00 zł
4. Gmina Wieliszew Zakup specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Wieliszewie 78 972,89 zł
5. Gmina Celestynów Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzycy 150 000,00 zł
6. Gmina Karczew Remont obiektu Centrum Kultury i Sportu w Karczewie – Piwnicy pod Barankiem 143 837,00 zł
7. Gmina Osieck Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku – Gmina Osieck 81 637,00 zł
8. Miasto Otwock Remont świetlicy w OSP Otwocku-Jabłonnej 140 974,72 zł
9. Gmina Sobienie-Jeziory Remont świetlicy w Wysoczynie 150 000,00 zł
10. Gmina Wiązowna Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w m. Dziechciniec, gm. Wiązowna 150 000,00 zł
11. Gmina Dąbrówka Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków 137 991,15 zł
12. Gmina Jadów Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawiszynie, gm. Jadów 150 000,00 zł
13. Gmina Klembów Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego w Klembowie 125 000,00 zł
14. Miasto Kobyłka Remont dachu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce 134 292,49 zł
15. Miasto Marki Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 119 820,00 zł
16. Gmina Poświętne Remont świetlicy wiejskiej w Cygowie 150 000,00 zł
17. Gmina Radzymin Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Dybów, w Gminie Radzymin – etap I 150 000,00 zł
18. Gmina Strachówka Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie 114 236,00 zł
19. Miasto Zielonka Zapewnienie podstawowej infrastruktury integracyjno-kulturalnej w Mieście Zielonka 150 000,00 zł

Mazowsze dla seniorów

W ramach realizowanego już po raz drugi programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W tym roku sejmik wesprze 100 takich projektów. Wartość dofinansowania to łącznie 2,4 mln zł. Z tej puli prawie 112 tys. zł trafi do miast i gmin z subregionu warszawskiego wschodniego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 12 projektów.

Lp. Beneficjent Nazwa zadania Dofinansowanie
1. Gmina Miejska Legionowo Działania integracyjne na rzecz legionowskich seniorów 28 800,00 zł
2. Gmina Miejska Legionowo Aktywizacja społeczno-kulturalna legionowskich seniorów 30 000,00 zł
3. Gmina Wieliszew „Seniorzy z kulturą” w Gminie Wieliszew 22 920,00 zł
4. Gmina Wieliszew „Aktywny senior – trening ogólnorozwojowy, aktywizujący dla seniorów Gminy Wieliszew” 5 280,00 zł
5. Miasto i Gmina Serock Serock dla seniorów – przeciw bierności i wykluczeniu 24 400,00 zł
6. Miasto i Gmina Serock Seniorzy seniorom – „Olimpiada zawsze młodych” 12 901,00 zł
7. Gmina Wiązowna II Piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna pn. „W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla seniorów 60+ z terenu Gminy Wiązowna. 24 000,00 zł
8. Gmina Miasto Marki Dni Seniora – Łączymy pokolenia 30 000,00 zł
9. Gmina Miasto Marki Aktywny Senior w Markach 29 750,00 zł
10. Gmina Wołomin „Wymiana doświadczeń, wspólna integracja i aktywizacja mazowieckich rad seniorów”  

 

23 970,00 zł

11. Gmina Wołomin „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis” 23 970,00 zł
12. Gmina Radzymin „Aktywny i zdrowy senior – zajęcia dla ciała, ducha i umysłu” 30 000,00 zł

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski do programu złożyło 37 gmin i wszystkie otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to realizację inwestycji na terenie 100 ROD. W subregionie warszawskim wschodnim dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” otrzymały 2  inwestycje na łączną kwotę ponad 17,5 tys. zł.

Lp. Gmina Beneficjent Nazwa zadania Dofinansowanie
1. Gmina Jabłonna ROD „RAWAR” Budowa nowego ogrodzenia zewnętrznego na terenie ROD RAWAR w Chotomowie 8 000,00
2. Gmina Wołomin ROD „UROCZYSKO” Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego Uroczysko 9 594,00

Mazowsze dba o kobiety

Celem programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. W tym roku do programu zgłoszono 26 projektów. W subregionie warszawskim wschodnim będzie realizowanych 5 zadań. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel 380 tys. zł.

Lp. Powiat Nazwa zadania Kwota wsparcia
legionowski Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV na terenie powiatu legionowskiego 88 910,88 zł
legionowski Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet w wieku 18 – 75 lat w powiecie legionowskim 87 576 zł
otwocki Żyj zdrowo 57 877,62 zł
wołomiński Profilaktyka dermatologiczna – twoja skóra pod kontrolą 72 819 zł
wołomiński Profilaktyka nowotworowa – rak jajnika, rak piersi 72 819 zł

 Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa wspierają walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. Będą pieniądze m.in. na audyty energetyczne, akcje edukacyjno-informacyjne, pikniki, badania jakości powietrza, zakup systemów monitorowania czy czyszczenie ulic. Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie samorządu województwa, znalazło się 15 zadań zgłoszonych przez miasta i gminy z subregionu warszawskiego wschodniego. Na ich realizację sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,1 mln zł.

Lp. Beneficjent Nazwa zadania Dofinansowanie
1. Legionowo Gmina Miejska Cykl pikników ekologicznych dla dzieci „Latający plac zabaw – Czyste powietrze” 75 901,00 zł
2. Nieporęt Gmina Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt 200 000,00 zł
3. Jabłonna Gmina Zakup i montaż ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych 29 466,00 zł
4. Radzymin Gmina Zakup narzędzi i usług niezbędnych do przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej 101 058,00 zł
5. Wołomin Gmina Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Wołomin 75 002,00 zł
6. Tłuszcz Gmina Kontrola i badanie próbek popiołu z palenisk domowych 5 250,00 zł
7. Marki Gmina Miasto Poprawa jakości powietrza w Markach poprzez czyszczenie ulic na mokro 103 500,00 zł
8. Zielonka Miasto Zakup usługi czyszczenia/ mycia ulic na mokro dla Miasta Zielonka 200 000,00 zł
9. Sobienie Jeziory Gmina Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory 40 774,00 zł
10. Kołbiel Gmina Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Kołbiel 26 013,00 zł
11. Józefów Miasto Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Miasta Józefowa 12 000,00 zł
12. Wiązowna Gmina Zakup urządzenia do czyszczenia ulic na mokro w Gminie Wiązowna 200 000,00 zł
13. Osieck Gmina Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Osieck 14 022,00 zł
14. Karczew Gmina Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej w Gminie Karczew 15 000,00 zł
15. Celestynów Gmina Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów 79 150,00 zł

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom – to cele programu „Mazowsze dla zwierząt”. Mazowieckie miasta i gminy ubiegały się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, a także wykonanie sterylizacji i czipowanie. Samorządy mogły aplikować również o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Wśród beneficjentów programu znalazły się miasta i gminy z subregionu warszawskiego wschodniego, które otrzymają prawie 300 tys. zł dofinansowania na realizację 19 inwestycji związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

Lp. Beneficjent Nazwa zadania Dofinansowanie
1. Gmina Dąbrówka Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Dąbrówka w 2023 r. 20 000 zł
2. Gmina Jadów Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jadów 10 000 zł
3. Gmina Miasto Marki Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Marki 20 000 zł
4. Gmina Karczew Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Karczew 7 000 zł
5. Miasto Kobyłka Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kobyłka 13 275 zł
6. Gmina Kołbiel Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kołbiel 10 000 zł
7. Gmina Klembów Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Klembów 15 000 zł
8. Gmina Wieliszew Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Wieliszew 19 993 zł
9. Gmina Sobienie – Jeziory Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sobienie – Jeziory 14 170 zł
10. Gmina Osieck Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Osieck 9 995 zł
11. Gmina Radzymin Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzymin 19 994 zł
12. Miasto Józefów Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Józefów 12 960 zł
13. Gmina Wiązowna Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiązowna 10 000 zł
14. Gmina Celestynów Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Celestynów 10 237 zł
15. Gmina Jabłonna Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jabłonna 20 000 zł
16. Gmina Tłuszcz Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Tłuszcz 19 950 zł
17. Gmina Legionowo Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Legionowo 20 000 zł
18. Miasto Otwock Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Otwock 20 000 zł
19. Miasto Zielonka Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zielonka 20 000 zł

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 1,6 mln zł trafi do jednostek z subregionu warszawskiego wschodniego, które zakupią 8 specjalistycznych wozów strażackich i zmodernizują lub wyremontują 18 strażnic.

Lp. Gmina OSP Nazwa zadania Dofinansowanie
1. Gmina Miejska Legionowo Legionowo remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
2. Miasto i Gmina Serock Gąsiorowo modernizacja strażnicy                                                           19 000,00 zł
3. Gmina Wieliszew Kałuszyn remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
4. Gmina Wieliszew Janówek Góra nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                        100 000,00 zł
5. Gmina Dąbrówka Ślężany modernizacja strażnicy                                                           40 000,00 zł
6. Gmina Dąbrówka Dąbrówka nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy                                                        100 000,00 zł
7. Gmina Jadów Starowola remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
8. Gmina Jadów Jadów nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy                                                        100 000,00 zł
9. Gmina Klembów Krusze modernizacja strażnicy                                                           40 000,00 zł
10. Miasto Kobyłka Kobyłka remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
11. Gmina Poświętne Ręczaje Polskie remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
12. Gmina Radzymin Zawady remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
13. Gmina Radzymin Załubice Stare nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe                                                        150 000,00 zł
14. Gmina Wołomin Ossów modernizacja strażnicy                                                           40 000,00 zł
15. Miasto Zielonka Zielonka remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
16. Miasto Zielonka Zielonka nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy                                                        100 000,00 zł
  17. Gmina Celestynów Podbiel modernizacja strażnicy                                                           40 000,00 zł
18. Miasto Józefów Józefów nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe                                                        150 000,00 zł
19. Gmina Karczew Otwock Wielki remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
20. Gmina Karczew Karczew nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe                                                        150 000,00 zł
21. Gmina Kołbiel Rudno modernizacja strażnicy                                                           33 000,00 zł
22. Gmina Osieck Pogorzel remont strażnicy                                                           26 000,00 zł
23. Gmina Osieck Pogorzel nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe                                                        150 000,00 zł
24. Miasto Otwock Otwock-Wólka Mlądzka remont strażnicy                                                           40 000,00 zł
25. Gmina Sobienie-Jeziory Stary Zambrzyków modernizacja strażnicy                                                           40 000,00 zł
26. Gmina Wiązowna Wiązowna remont strażnicy                                                           11 789,00 zł

Mazowsze dla klimatu[ii]

„Mazowsze dla klimatu” to autorski program samorządu Mazowsza. Jego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. W efekcie w regionie przybędzie m.in. ogrodów deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości ponad 1,1 mln zł otrzymało 7 projektów.

Lp. Gmina/miasto Nazwa zadania Dofinansowanie
1. Gmina Sobienie – Jeziory Budowa tężni solankowej w miejscowości Sobienie-Jeziory           104 611,00 zł
2. Gmina Sobienie – Jeziory Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie-Jeziory             76 988,00 zł
3. Miasto Józefów Modernizacja oświetlenia ulicznego           200 000,00 zł
4. Gmina Radzymin Realizacja działań mających na celu adaptację do zmian klimatu w postaci wykonania rowów infiltracyjnych na terenie Gminy Radzymin           200 000,00 zł
5. Powiat Wołomiński Ogrody deszczowe oraz nasadzenia zieleni na terenie Powiatu Wołomińskiego           153 650,00 zł
6. Miasto Kobyłka Rewitalizacja terenów zieleni w Kobyłce           200 000,00 zł
7. Gmina Miejska Legionowo Relaks na Bukowcu – Park przy ul. Wąskiej           200 000,00 zł

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów z  regionu. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości ponad 1,1 mln zł otrzymały 4 projekty.

Lp. Gmina/miasto Nazwa zadania Dofinansowanie
1. Serock Miasto i Gmina Wymiana kotłów węglowych na terenie gminy Serock w 2023 roku 300 000 zł
2. Nieporęt Gmina Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Nieporęt 300 000 zł
3. Miasto Kobyłka Zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka 300 000 zł
4. Wiązowna Gmina Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła 216 000 zł

Umowy beneficjentom przekazali radni województwa mazowieckiego: Anna Brzezińska, Piotr Kandyba, Stefan Traczyk i Michał Prószyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.