Świadczenia rodzinne

Ryszard
Przybysz

Wkrótce rozpocznie się nowy rok
szkolny, dziś zatem dodatki do zasiłku rodzinnego związane z
edukacją.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego. Przysługuje on raz w roku – we wrześniu w wysokości
90 zł na każde uczące się dziecko. Może go otrzymać rodzic, opiekun
lub pełnoletni uczeń. Niezbędne dokumenty to oświadczenie rodzica o
uczęszczaniu przez dziecko do szkoły, a w przypadku starszych dzieci
zaświadczenie ze szkoły.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Jego wysokość to 80 zł
miesięcznie od września do czerwca. Przysługuje on rodzicowi,
opiekunowi lub osobie uczącej się, która zamieszkała w
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Niezbędne
dokumenty to zaświadczenie szkoły, tymczasowy meldunek ucznia w
internacie lub umowa najmu, oświadczenie osoby wynajmującej uczniowi
lokal. Dodatek przysługuje także, jeżeli dziecko dojeżdża z miejsca
zamieszkania do szkoły w innej miejscowości, wówczas wystarczy
zaświadczenie szkoły, że dziecko do niej uczęszcza.

Dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka. Przysługuje na dzieci do 16 roku życia
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i dzieciom w wieku 17 –
24 lat, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności. Dodatek jest wypłacany co miesiąc w wysokości 50
zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia i 70 zł powyżej 5 roku
życia.

Autor jest pracownikiem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, które
udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. Zgłoszenia:
776-44-95.