Światowy dzień przeciwdziałania pustynnieniu i suszy – konkurs

Światowy dzień przeciwdziałania pustynnieniu i suszy - konkurs

17 czerwca przypada Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w styczniu 1995 roku. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i  skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem.

W pierwszym momencie myśląc o suszy, czy pustynnieniu myślimy o krajach afrykańskich. Jednak nasza część świata także doświadcza tych katastrofalnych zjawisk. W ciągu ostatnich lat problemy związane ze skutkami suszy dotyczą niemalże każdego z nas. Wydłużające się okresy suszy mają katastrofalne skutki ekonomiczne przede wszystkim dla rolnictwa, ale cierpią też inne gałęzie gospodarki.
Pomimo, że daleko nam do rozwoju w Polsce prawdziwych obszarów pustynnych, to sytuacja jest poważna i wiele obszarów naszego kraju może ulegać stepowieniu. Zjawisku temu sprzyjają zmiany klimatyczne, a zwłaszcza zmiana struktury opadów. Nasz kraj jest w niechlubnej końcówce państw Europejskich, jeśli chodzi o zasoby wodne. Dodatkowo, obecnie coraz częściej obserwujemy ulewne deszcze, kiedy w ciągu doby suma opadu wynosi nawet ilość odpowiadającą normie miesięcznej. Pomiędzy nimi, zwykle w sezonie letnim, następuje długi okres bez opadów. Występujące naprzemiennie okresy suszy i nawalnych deszczy powodują, że zasoby wodne w Polsce nie odbudowują się w sposób wystarczający.
Celem obchodów święta jest nie tylko rozprawianie o problemach, lecz także szukanie rozwiązań. Jednym z rozwiązań jest gromadzenie wody opadowej w miejscu, gdzie ona spadła. Służy temu retencja, czyli zdolność do okresowego zatrzymywania wody. Zalecana jest budowa różnej wielkości zbiorników wodnych, odtwarzanie terenów podmokłych, zalesianie oraz sadzenie roślin zatrzymującej wilgoć w miastach czy sianie kwietnych łąk.
Z suszą można walczyć przeciwdziałając zmianom klimatu. Sposób życia współczesnego człowieka i eksploatowanie środowiska przyczyniły się do zwiększenia częstotliwości występowania susz oraz do zwiększenia ich zasięgu i intensywności. Możliwe jest jednak przeciwdziałanie skutkom suszy, tak aby były one jak najmniejsze dla środowiska, gospodarki oraz ludzi.
Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy ma uświadomić nam, że nasz wspólny wysiłek może w dużym stopniu zapobiec temu zjawisku. A zacząć możemy od naszych łazienek, ponieważ to stąd spływa do rzek większość produkowanych w domach ścieków. Mniej zużytej wody to mniej ścieków i czystsza woda w lokalnych rzekach. Zadbanie o jak największe retencjonowanie wody może uratować nas od wielu potencjalnych katastrof.
W związku z ww. świętem, zapraszamy do udziału w konkursie. Wystarczy odpowiedzieć na poniższe pytania

1.    Największy wpływ na globalne ocieplenie, czyli wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi ma obecnie zwiększanie się:
a)    liczby plam na Słońcu
b)    dziury ozonowej
c)    pożarów  buszu i dżungli
d)    zawartości dwutlenku węgla w atmosferze

2.    Kwaśne deszcze powstają w wyniku połączenia się kropli deszczu z:
a)    kwasem siarkowym
b)    kurzem
c)    ołowiem
d)    kwasem bromowodorowym

3.    Najwięcej wody zużywa się w naszym kraju w:
a)    rolnictwie
b)    przemyśle
c)     w gospodarstwach domowych

4.    Wielka Rafa Koralowa, czyli jeden z cudów świata przyrody, nieustannie obumiera w wyniku tzw. blaknięcia. Dzieje się tak, ponieważ wody oceaniczne:
a)    zawierają coraz mniej tlenu
b)    są coraz cieplejsze
c)    są coraz mniej słone

5.    Efekt cieplarniany, mający wpływ na poziom temperatury na naszej planecie, polega na:
a)    zwiększeniu przepuszczalności atmosfery dla promieni słonecznych
b)    hamowaniu przez niektóre gazy oddawania ciepła przez Ziemię
c)    zaburzeniu procesów tworzenia się magmy we wnętrzu Ziemi

6.    Globalne ocieplenie przyczynia się też do zmiany zasięgu występowania różnych gatunków zwierząt. Które zwierzę kolonizuje Polskę m.in. w efekcie zmian klimatycznych?
a)    szakal złocisty
b)    surykatka szara
c)    pampasowiec grzywiasty
d)    Pakożer leśny

7.    Jedna z większych polskich rzek od kilku lat prawie całkowicie wysycha na długości kilkudziesięciu kilometrów. Wysychają też w jej pobliżu jeziora. Jaka to rzeka?
a)    Odra
b)    Wisła
c)    Noteć
d)    Bug

8. W naturalny sposób siarka do atmosfery dostaje się poprzez:
a) proces oddychania żywych organizmów,
b) wybuchy wulkanów,
c) eksploatację złóż rud żelaza.

9. Pestycydy to:
a) pyły azbestowe
b) chemiczne środki ochrony roślin
c) detergenty

Odpowiedzi udzielać można w dniu publikacji pytania/zadania, do godziny 23:59, wysyłając je wyłącznie na adres e-mail: zee@powiat-wolominski.pl. Odpowiedź na zadanie musi zawierać dodatkowo: imię i nazwisko; miejscowość zamieszkania; numer telefonu dorosłego członka rodziny biorącej udział w Konkursie, zgodę na uczestnictwo w Konkursie, podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych osób powyżej 13 roku życia.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 4 do 11 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Ząbki - ruszają prace na ul. ks. Konstantego Budkiewicza

Zamknięcie DW 634 na odc. od Reja do Al. Niepodległości oraz od Ręczajskiej w Kobyłce do Legionów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: 4 marca br. (poniedziałek) zostanie zamknięty odcinek DW 634 na odc. od [...]
0 komentarzy
Ząbki - 21 milionów na 21 dróg

Ząbki – 21 milionów na 21 dróg

22 lutego, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Ząbki, Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek, podpisała umowę na realizację 21 dróg w mieście za kwotę [...]
0 komentarzy

Mistrzowie parkowania

Parkowanie na skrzyżowaniu, na przejściu dla pieszych, na miejscu dla niepełnosprawnych i na przystanku autobusowym? Będzie mandat i punkty karne. Czasami jest tak, [...]
0 komentarzy
Wołomin - czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z remontem al. Armii Krajowej

Utrudnienia na drodze do Wołomina. Linie W i N62 pojadą objazdem

W związku z trwającą przebudową drogi wojewódzkiej nr 634 w kierunku Wołomina realizowaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich od dnia 26.02.2024 r. (poniedziałek) [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.