Światowy Dzień Rzek – Konkurs

Światowy Dzień Rzek - Konkurs

W związku z obchodami Światowego Dnia Rzek, Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do udziału w konkursie. Pierwsze trzy osoby (mieszkańcy powiatu wołomińskiego), które przyślą poprawne odpowiedzi, wygrają nagrody sportowo-turystyczne. Odpowiedzi udzielać można w dniu publikacji pytania/zadania, do godziny 23.59, wysyłając je wyłącznie na adres e-mail: zee@powiat-wolominski.pl. Odpowiedź na zadanie musi zawierać dodatkowo: imię i nazwisko; miejscowość zamieszkania; numer telefonu dorosłego członka rodziny, która  bierze udział w Konkursie, zgodę na uczestnictwo w Konkursie, podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób powyżej 13 roku życia.

Rzeki nazywane są układem krwionośnym przyrody ze względu na fundamentalne znaczenie dla całego ekosystemu. Ich wody biorą udział w obiegu składników odżywczych,  zapewniają tysiącom gatunków zwierząt schronienie, tereny łowne, korytarze migracyjne, wodopój oraz miejsce do wychowania potomstwa. Polskie rzeki i doliny są domem wielu gatunków zwierząt. Wiele z nich żyje w rzekach na stałe, innym potrzebne są do zimowego odpoczynku.

Naturalne rzeki i mokradła tworzą wilgotny mikroklimat, który łagodzi skutki braku opadów. Spowalniają przepływ wody, jednocześnie zapewniając naturalną retencję i zwiększając odporność środowiska na okresy suszy.  Niestety rzeki są narażone na degradację spowodowaną skażeniem wody a  regulacja ich koryt oraz przegradzanie budowlami spiętrzającymi wodę utrudnia migrację zwierząt wodnych.

Także dla ludzi były i są niezwykle ważne dla gospodarki i turystyki. Dostarczają świeżą wodę,  są wykorzystywane w żegludze i rekreacji. Rzeki pełnią rolę architekta krajobrazu, ponieważ cierpliwie żłobią teren, tworząc imponujące formy jak np. kaniony i wąwozy. Do dzisiaj są dla nas miejscem, gdzie możemy wypocząć i nacieszyć oczy wspaniałym krajobrazem.

Dzień Rzek to okazja, aby docenić wielość funkcji, jakie pełnią w ekosystemie i zwrócić uwagę na jakość wód. W ubiegłym roku Polska doświadczyła ogromnej katastrofy ekologicznej na rzece Odrze. W jej wyniku została zatruta rzeka na odcinku ok. 500 km, co spowodowało śnięcie tysięcy ton ryb. Naukowcy alarmują, że sytuacja może się powtórzyć, ponieważ około 90 % polskich rzek jest w umiarkowanej lub złej kondycji.

Musimy mieć świadomość, że przekształcenia rzek i ich dolin mogą być zagrożeniem nie tylko dla przyrody ale również dla ludzi – w ich wyniku, wzrasta zagrożenie powodziami, a rzeki tracą zdolność do samooczyszczania się.

W związku z obchodami Światowego Dnia Rzek, Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do udziału w konkursie. Pierwsze trzy osoby (mieszkańcy powiatu wołomińskiego), które przyślą poprawne odpowiedzi, wygrają nagrody sportowo-turystyczne. Odpowiedzi udzielać można w dniu publikacji pytania/zadania, do godziny 23.59, wysyłając je wyłącznie na adres e-mail: zee@powiat-wolominski.pl. Odpowiedź na zadanie musi zawierać dodatkowo: imię i nazwisko; miejscowość zamieszkania; numer telefonu dorosłego członka rodziny, która  bierze udział w Konkursie, zgodę na uczestnictwo w Konkursie, podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób powyżej 13 roku życia.

Zadanie nr 1. 
Przez powiat wołomiński przepływa wiele rzek. Wymień wszystkie 12 gmin powiatu wołomińskiego i dopisz do każdej z nich nazwę przepływającej przez nią rzeki.

Zadanie nr 2. 
Jakie rzeki stanowią północną granicę powiatu wołomińskiego ?

Zadanie nr 3. 
Jakie gminy powiatu wołomińskiego mają w herbie rzeki?

Materiały

Regulamin​_EKO-KALENDARZ
Regulamin​_EKO-KALENDARZ.doc 0.10MB
Załącznik​_1​_Zgoda​_rodzica​_EKO-KALENDARZ
Załącznik​_1​_Zgoda​_rodzica​_EKO-KALENDARZ.docx

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 4 do 11 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Ząbki - ruszają prace na ul. ks. Konstantego Budkiewicza

Zamknięcie DW 634 na odc. od Reja do Al. Niepodległości oraz od Ręczajskiej w Kobyłce do Legionów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: 4 marca br. (poniedziałek) zostanie zamknięty odcinek DW 634 na odc. od [...]
0 komentarzy
Ząbki - 21 milionów na 21 dróg

Ząbki – 21 milionów na 21 dróg

22 lutego, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Ząbki, Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek, podpisała umowę na realizację 21 dróg w mieście za kwotę [...]
0 komentarzy

Mistrzowie parkowania

Parkowanie na skrzyżowaniu, na przejściu dla pieszych, na miejscu dla niepełnosprawnych i na przystanku autobusowym? Będzie mandat i punkty karne. Czasami jest tak, [...]
0 komentarzy
Wołomin - czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z remontem al. Armii Krajowej

Utrudnienia na drodze do Wołomina. Linie W i N62 pojadą objazdem

W związku z trwającą przebudową drogi wojewódzkiej nr 634 w kierunku Wołomina realizowaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich od dnia 26.02.2024 r. (poniedziałek) [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.