Syreny zawyją na Mazowszu w ramach ćwiczenia wojskowego

W 44 miastach na Mazowszu w tym również w Wołominie, Kobyłce, Markach, i w Zielonce w środę 23 października między godziną 10.00 a 10.15 w uruchomione zostaną syreny alarmowe. Będzie to test systemu wykrywania i ostrzegania na wypadek zagrożenia terrorystycznego z powietrza, przeprowadzony w ramach ćwiczenia RENEGADE-KAPER 13/II. Organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych.

W ramach próby uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syreny. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez dźwięk ciągły ok. godz. 11.00. Uruchomienie syren alarmowych jest jednym z elementów ćwiczenia. W związku z tym, na wniosek ministra administracji i cyfryzacji, wojewoda wydał zarządzenie skierowane do prezydentów i burmistrzów miast w tej sprawie. Lista miast w załączeniu.

Syreny tworzą system ostrzegania i alarmowania ludności. Włącza się je w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia, jednak minimum raz w roku powinno być sprawdzane ich działanie.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego