Sytuacja w Szpitalu Południowym ? działania Pełnomocnika

Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Dr Ewa Więckowska, Pełnomocnik Szpitala Solec (placówki patronackiej dla szpitala tymczasowego), od momentu objęcia funkcji wykonała audyt w Szpitalu Południowym m.in. stanu zatrudnienia personelu medycznego, przygotowania łóżek dla pacjentów oraz wyposażenia szpitala. Według raportu przekazanego Wojewodzie w tym tygodniu przygotowano łącznie 63 łóżka, w tym 7 respiratorowych. W przyszłym tygodniu planowane jest uruchomienie kolejnego modułu.

Poszerzenie bazy łóżkowej

W momencie powołania dr Ewy Więckowskiej na Pełnomocnika Szpitala Solec (26 marca), w szpitalu tymczasowym udostępnionych było 97 łóżek, w tym 13 łóżek respiratorowych, choć w raportach przekazanych do Wojewody Mazowieckiego szpital deklarował udostępnienie 104 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 20 łóżek respiratorowych. Już w poniedziałek 29 marca został uruchomiony moduł z 28 łóżkami, w piątek 2 kwietnia przygotowano kolejne 28 łóżek oraz 7 łóżek respiratorowych. W wyniku podjętych działań ? w szpitalu tymczasowym udostępnionych jest zatem 160 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Według danych na 31 marca zajętych było 99 łóżek, w tym 12 respiratorowych. Obecnie w szpitalu hospitalizowanych jest 114 pacjentów:102 na łóżkach nierespiratorowych, 12 na respiratorowych. W Szpitalu w dużej mierze hospitalizowani są pacjenci w stanie ciężkim ? wszyscy uzyskują odpowiednią opiekę.

Kadra medyczna

Dr Ewa Więckowska poinformowała, że audyt procedur zatrudnienia kadry medycznej do szpitala tymczasowego wykazał, że 20 pracowników Oddziału Intensywnej Terapii pracowało bez zawartych umów. Nie zawarto także 30 przygotowanych już kolejnych umów z osobami chętnymi do pracy, w związku z czym osoby te nie mogły podjąć pracy. Dr Ewa Więckowska podjęła pilne działania naprawcze. Podpisane zostały umowy z osobami zarówno skierowanymi do pracy przez Wojewodę Mazowieckiego, jak i zgłaszającymi się do pracy samodzielnie. Codziennie do pracy zgłaszają się kolejne osoby. Udało się także skrócić czas przyjmowania do pracy osób skierowanych przez Wojewodę (osoby te, po uprzednim skontaktowaniu się z Pełnomocnikiem, są przyjmowane do pracy w dniu zgłoszenia się lub najpóźniej następnego dnia).

Działania dotyczące sprzętu dotychczas nieprzygotowanego

Pełnomocnik poinformowała także Wojewodę Mazowieckiego, że w szpitalu nieuruchomiony był sprzęt, deklarowany we wcześniejszych raportach jako udostępniony (respiratory). Nie zrealizowane też było przeniesienie kardiomonitorów, respiratorów i pomp infuzyjnych z osobnych stojaków na kolumny Oddziału Intensywnej Terapii, co skutkowało znacznym zagęszczeniem urządzeń wokół łóżka pacjenta i utrudniało pracę pielęgniarkom. Ponadto jedna z sal Oddziału Intensywnej Terapii nie została wyposażona i przygotowana do użytkowania, w związku z tym Pełnomocnik pilnie podjęła działania naprawcze ? wyposażona i przygotowana sala będzie funkcjonować od przyszłego tygodnia, jest już dla niej opracowany grafik pracy.

Dostawy tlenu odbywają się płynnie i na bieżąco monitorowany jest stan zapełnienia zbiorników.

Sprzęt i wyposażenie

Rząd udzielił ogromnego wsparcia w celu szybszego, niż zakładano, oddania do użytkowania Szpitala Południowego i uruchomienia w nim Szpitala Tymczasowego. Wojewoda Mazowiecki zapewnił finansowanie realizacji nałożonego polecenia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości łącznie 25,7 mln zł. W celu przyspieszenia realizacji inwestycji ok. 23 mln zł przeznaczono na dokończenie prac budowlanych, dostosowanie i wyposażenie szpitala tymczasowego. Blisko 16 mln zł zostało przekazane 21 grudnia 2020 r. Wynagrodzenie dla Generalnego Wykonawcy z tytułu wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy wynosi 10,5 mln zł ? co miało wpłynąć m.in. na istotne zaangażowanie dodatkowych ekip gwarantujących osiągnięcie wyznaczonych w umowie celów.

Z informacji urzędu wojewódzkiego wynika również, że Miasto Stołeczne Warszawa na realizację prac w Szpitalu Południowym wykorzystało także wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorząd otrzymał środki w wysokości 93,5 mln zł w ramach I edycji programu. Z tej kwoty Miasto Stołeczne Warszawa z przeznaczyło 38,5 mln zł na dofinansowanie budowy tego szpitala.

Szpital tymczasowy został doposażony z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz w produkty zakupione w wyniku przekazanych Miastu przez Wojewodę środków ? m.in. w 80 respiratorów, 300 kardiomonitorów, 15 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, 15 przepływomierzy tlenu, 80 szt. łóżek intensywnej terapii, 300 szt. dozowników do tlenu, 9 stanowisk pomp infuzyjnych, aparat do USG, 2 aparaty do RTG, 3 aparaty do EKG. Zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez szpital, sfinansowano także m.in. wyposażenie apteki szpitalnej, wyposażenie laboratorium, zakup lodówki medycznej, stołów zabiegowych, analizatorów diagnostycznych. Sprzęt przekazany z RARS ma wartość ok. 18 mln zł ? jest to pula poza umową. Tak więc łączne dofinansowanie z budżetu państwa opiewa na kwotę ok. 82,2 mln zł.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

Honorowanie biletów ważnych do stacji Warszawa Wileńska w okresie 27 kwietnia - 3 maja 2024 r.

Honorowanie biletów ważnych do stacji Warszawa Wileńska w okresie 27 kwietnia – 3 maja 2024 r.

Z uwagi na przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Warszawa Wileńska, w okresie od 27 kwietnia do 3 maja 2024 r. wystąpią [...]
0 komentarzy

Kto otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego?

Ruszyła 25. edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać tych, którzy mają szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub [...]
0 komentarzy

28 kwietnia 2024. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Jabłonny

Peleton LOTTO Poland Bike Marathon obiera kierunek na Lasy Chotomowskie! W niedzielę 28 kwietnia 2024 cykl wyścigów na rowerach górskich, organizowany przez Grzegorza [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o konsultacjach społecznych dotyczących planu gospodarki odpadami, działaniach Młodzieżowego Sejmiku [...]
0 komentarzy
Zielonka - przerwa w dostawie prądu 6 lutego

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 23 kwietnia do 2 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data [...]
0 komentarzy
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2023 roku

Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny, łączy wypoczynek z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego dla dzieci urodzonych w latach 2009-2017 (7-15lat). [...]
0 komentarzy
Majówka na Mazowszu

Majówka na Mazowszu

Czas na majówkę! Przed nami długi weekend majowy. To idealny czas na odpoczynek i relaks na łonie natury. Warto również skorzystać z uroków [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 22 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Uruchomienie syren alarmowych w 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim

Uruchomienie syren alarmowych w 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim

W tym roku przypada 81. rocznica powstania w getcie warszawskim. Aby uczcić pamięć Bohaterów, decyzją Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, w piątek 19 kwietnia br. [...]
0 komentarzy
Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Samorząd województwa mazowieckiego proponuje młodym Mazowszanom trzy bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br. Kandydaci mogą [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.