Szansa dla młodych miłośników kultury

Rusza V edycja projektu Młodzi Menedżerowie Kultury. Najciekawsze pomysły otrzymają mikrodotację w wysokości około 1500 zł.

Wielu młodych ludzi chce być na bieżąco ze światem kultury i sztuki. Chcą chodzić do teatru, kina, na wystawy. Niestety najlepszy dostęp do wydarzeń kulturalnych mają mieszkańcy dużych miast. Nie każdy może ze swego miasteczka przebywać kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów, by być na czasie z rozmaitymi wydarzeniami. By dać szansę młodym ludziom z każdej, nawet najmniejszej miejscowości na zaistnienie w świecie kultury Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ?ę? stworzyło projekt Młodzi Menedżerowie Kultury.

TIT działa od 2002 roku na terenie całej Polski. Stawiają na edukację i aktywizację młodzieży poprzez sztukę. Od początku swej działalności Towarzystwo dotarło ze swoimi działaniami do ponad 200 miejscowości, a w ich projektach uczestniczyło ponad 6000 osób. Prowadzą wiele projektów, m.in. zakończone już Magiczne Mazowsze, Inspiracja. Aktywacja oraz nadal trwające Zoom na Domy Kultury, Seniorzy w Akcji, czy właśnie Młodzi Menedżerowie Kultury.

W tym roku ruszyła już V edycja tego cieszącego się wielkim powodzeniem przedsięwzięcia. Sponsorami tym razem są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja J&S Pro Bono Poloniae.

TIT uważa, że zawsze warto promować ludzi, którzy mają swoje pasje, chcą się nimi dzielić z innymi oraz ożywiać życie kulturalne w swoich miejscowościach.

Planuje się trzydniowe szkolenie w Warszawie 20 wybranych menedżerów kultury. Otrzymają oni know-how dotyczące realizacji projektów kulturalnych w społecznościach lokalnych. Towarzystwo chce inspirować młodych amatorów kultury do działania, pomaga uwierzyć, że wiele pomysłów jest możliwych do zrealizowania niezależnie od miejsca, z którego pochodzą. Pomoże w tym szereg spotkań z doświadczonymi menedżerami i animatorami kultury, wizyty w mediach, fundacjach i firmach. Nauczą się jak najlepszej organizacji swoich projektów, dowiedzą się skąd zdobywać środki i dotacje, czy też jak rozmawiać z mediami.

Uczestnicy podczas szkolenia będą również pracować nad własnymi projek tami, które dopracują w domach. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie finansowe. W kilkunastu miejscowościach realizowane będą projekty związane z różnymi dziedzinami kultury: przeglądy (teatralne i filmowe), warsztaty (dziennikarskie, muzyczne, plastyczne, filozoficzne, fotograficzne) koncerty, wystawy i festiwale.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ?ę? zaprasza chętnych i pomysłowych propagatorów kultury także z powiatu wołomińskiego. Należy spełnić tylko kilka warunków: odpowiedni wiek (minimalnie 15 lat, zaś maksymalnie 25 lat), planowanie realizacji projektu w miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, ciekawy pomysł na działanie (projekt artystyczny, kulturalny) do zrealizowania w swojej miejscowości.

Zainteresowani muszą wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (jest dostępny na stronie http://www.mmk.e.org.pl/ ) do 7 września 2009 r. na adres mailowy: mmk@e.org.pl.

Sylwia Kowalska