Szkoła Przyjazna Rodzinie

„Szkoła Przyjazna Rodzinie” – nadawanie certyfikatów odbędzie się 25 marca o godzinie 11:00 w auli Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego przy ul. Inżynierskiej w Zielonce. W uroczystości weźmie udział ks. abp Henryk Hoser, starosta wołomiński Piotr Uściński oraz przedstawiciel Centrum Życia i Rodziny.

O godzinie 12.00 podczas briefingu dla mediów nastąpi odczytanie i podpisanie Umowy i „wmurowanie” certyfikatu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

Powiat Wołomiński przystąpił do realizowania polityki prorodzinnej, rozumianej jako stwarzanie odpowiednich warunków, a także podejmowanie różnorodnych działań mających na celu wsparcie rodzin mieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Kolejnym punktem wprowadzonego w 2011 roku, przez starostę wołomińskiego Piotra Uścińskiego programu TAKrodzina.pl jest nadawanie certyfikatów „Szkoły Przyjaznej Rodzinie”. Jego zasadniczym celem jest wprowadzenie do jak największej liczby szkół prorodzinnych programów edukacyjnych, promujących małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, profilaktykę uzależnień i walkę z wszelkimi patologiami życia społecznego, wychowanie do miłości, wierności i odpowiedzialności.

Każda szkoła, która przystąpi do programu otrzyma specjalny certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie, świadczący o tym, że jest to placówka, w której dzieci i młodzież wychowywane są w duchu tradycyjnych wartości. Szkoła otrzyma dostęp do materiałów dla nauczycieli i wychowawców realizujących projekt, gotowe programy edukacyjne oraz fachową pomoc specjalistów.

– „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” (Jan Paweł II), dlatego podejmijmy trud i zadbajmy o wychowanie młodego pokolenia, o przyszłość naszych dzieci i całego polskiego społeczeństwa. Twoja Szkoła też może dołączyć do szkół przyjaznych rodzinie! – apeluje starosta Uściński.

Komentarze

komentarzy