Szukamy najaktywniejszych sołectw na Mazowszu!

Mazowieckie gminy mogą już zgłaszać swoje sołectwa do konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 12 maja. Które sołectwo zdobędzie tytuł najaktywniejszego, tego dowiemy się do końca sierpnia.

Sołectwa pełnią bardzo ważną funkcję społeczną. Mimo że to najmniejsze wspólnoty lokalne, ich rola jest nie do przecenienia. Mieszkańcy sołectw udowadniają, że w niewielkich miejscowościach też można z powodzeniem realizować duże projekty, których celem jest rozwój lokalnej społeczności. Sołtysi i mieszkańcy są aktywni i przedsiębiorczy, każdego dnia prężnie działają, by poprawić jakość życia w swoich małych ojczyznach. Na Mazowszu jest 7,3 tys. sołectw i to właśnie do nich jest skierowany konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Tegoroczna edycja jest już siódmą z kolei. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. – To szansa na zaprezentowanie swojej działalności i pochwalenie się postępami, jakie zachodzą na terenach wiejskich. Nagrody trafią do tych wspólnot, których sołtysi i mieszkańcy wykazują się szczególną aktywnością i pomysłowością w swojej codziennej działalności. Jestem dumny z tego, że mazowieckie sołectwa tak pięknie i prężnie się rozwijają – dodaje marszałek, który tradycyjnie objął konkurs swoim patronatem.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, konkurs jest dla sołectw świetną okazją do wymiany doświadczeń. – Na Mazowszu mamy wiele sołectw, które są dobrym przykładem na to, że zaangażowanie i praca na rzecz mieszkańców mają realny wpływ na poprawę jakości życia na terenach wiejskich. Mimo że są to najmniejsze wspólnoty lokalne, to niejednokrotnie udowadniają, że potrafią wyjść z inicjatywą. Warto brać z nich przykład, inspirować się ich działalnością i podpatrywać wprowadzane przez nie rozwiązania.

Do kogo jest skierowany konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, których działalność jest związana z rozwojem obszarów wiejskich, w szczególności wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich, wprowadzaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój terenów wiejskich, a także turystyką na obszarach wiejskich, wykorzystaniem dóbr kultury w celu promocji, rozwojem rolnictwa ekologicznego i podnoszeniem jakości żywności, organizacją spółdzielczości i grup producenckich na obszarach wiejskich czy aktywizacją społeczności lokalnych. Komisja konkursowa będzie oceniać osiągnięcia, inicjatywy i zrealizowane inwestycje. Weźmie pod uwagę dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, nadesłaną dokumentację fotograficzną a także ogólnodostępne informacje, zaangażowanie w KSOW i PROW.

Czekają atrakcyjne nagrody

Dla najaktywniejszych sołectw są przewidziane nagrody w wysokości do 15 tys. zł (I miejsce), do 10 tys. zł (II miejsce) i do 7,5 tys. zł (III miejsce) oraz wyróżnienia –  do 1 tys. zł. Łącznie do rozdysponowania jest 40 tys. zł. Poza otrzymaniem nagród pieniężnych, dzięki którym sołectwa będą mogły realizować kolejne inicjatywy, konkurs to okazja do wypromowania swojej działalności. Prestiżowym tytułem najaktywniejszego sołectwa na Mazowszu mogą bowiem pochwalić się tylko nieliczni.

Jak i do kiedy się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać do 12 maja. Obowiązuje zasada, że jedna gmina może zgłosić jedno sołectwo. Co ważne, sołectwa, które zostały nagrodzone w ubiegłych latach (zajęły miejsca od 1. do 3.), nie mogą startować w tegorocznym naborze.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, e-mail: ksow@mazovia.pl, tel. 22 59 79 338.

O tym, które mazowieckie sołectwa okażą się tymi najaktywniejszymi, przekonamy się podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego w Bieżuniu w ostatni weekend sierpnia.

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od  13 do 21 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Samorząd Mazowsza nagrodzi startupy

Samorząd Mazowsza nagrodzi startupy

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br. To już 6. [...]
0 komentarzy

Budżet Obywatelski Mazowsza 2024

Do 23 czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Na realizację zakwalifikowanych do głosowania projektów, został przeznaczony [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

To była znów prawdziwa bitwa na rowerach górskich w Mieście „Cudu nad Wisłą”. Kolarski cykl LOTTO Poland Bike Marathon 2024 ponownie ze świetną [...]
0 komentarzy

Rzadziej chorujemy

Liczba zgonów i hospitalizacji z powodu złej jakości powietrza na Mazowszu znacząco spadła. Tak wynika z raportu Europejskiego Centrum Czystego Powietrza. Mowa o [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.