TagŁadunek 200

Brutalna polemika

Dzielę współczesne kino rosyjskie na trzy grupy: kino metafizyczne, wyrachowane, pełne symboliki (?Wyspa?, ?Powrót?), filmy nostalgiczne, sentymentalne, w tonie ballady (?Euforia?, ?Spaleni słońcem?), [...]