Tagreferendum

I po co się wysilać!

Za co nie została odwołana Prezydent Warszawy: Za nieprawidłowości w reprywatyzacji! To bodaj najpoważniejsza ?zasługa?, której skutkiem może być postawienie Pani Prezydent w stan oskarżenia. Z niewiadomych powodów zwracała [...]