Tereny zielone, projekt Placu 15 Sierpnia… jakie jeszcze inwestycje realizowane są w Kobyłce?

Końcówka astronomicznego lata była łaskawa – mało deszczu i brak wysokich temperatur sprzyja inwestycjom i budowom. Mimo nadciągającej jesieni prace nie ustają. Niedawno zakończyła się budowa ulicy Kordeckiego w Kobyłce – duża inwestycja, w wyniku której powstało 1625 m nowej jezdni wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i odwodnieniem. Zapytaliśmy Urząd Miasta, jakie jeszcze działania inwestycyjne mają obecnie miejsce.

Zagospodarowanie  terenu tzw. starego basenu

Trwają prace nad stworzeniem ogólnodostępnego terenu zieleni publicznej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej z atrakcyjną zielenią. Głównym zamierzeniem jest rekultywacja nieużytku po dawnym, zdewastowanym basenie kąpielowym, oczyszczenie z odpadów i mułu, rozbiórka pozostałości elementów betonowych oraz wprowadzenie naturalnej, zgodnej z warunkami siedliskowymi roślinności. Inwestycję wykonuje REMONDIS Sp. z o.o., a koszt inwestycji to 773 160,00 zł. Planowane zakończenie – 15.10.2021 r.

W tej chwili już uporządkowano teren, oczyszczono zbiornik, wykonano obrzeża pod ścieżkę, wykonywane jest oświetlenie i podbudowa pod altanę wypoczynkową i ścieżkę pieszą. Niebawem będzie już widać efekty – planowane są w przyszłym tygodniu nasadzenia i elementy małej architektury – m.in. altana wypoczynkowa, ławki, kosze, stojaki rowerowe. Oprócz tego na tym terenie ma być system oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego (co da możliwość korzystania z obiektu wieczorami oraz poprawi bezpieczeństwa użytkowników).

Plac 15 Sierpnia

Trwa również przygotowanie do zagospodarowania Placu 15 Sierpnia – po wielu rozmowach, spotkaniach, ankietach Urząd Miasta zyskał informacje, czego oczekują różne grupy Mieszkańców w Kobyłce. Zebrano bardzo wiele opinii: – Każdy z Mieszkańców miał możliwość wypowiedzenia się na Facebooku, w jaki sposób powinniśmy plac zagospodarować. Zapytałam o to przedsiębiorców skupionych wokół placu, seniorów, rozmawiałam z organizacjami pozarządowymi, poprosiłam o pomysły również radnych – napisała Edyta Zbieć na swoim profilu w mediach społecznościowych. Ze wszystkich opinii zebranych przez Urząd Miasta wyłonił się jeden, wspólny obraz Placu 15 Sierpnia, jakiego by większość mieszkańców chciała – zielonego parku oddzielonego roślinnością od ulic, z zadaszeniami, altaną, zacisznymi miejscami do relaksu, z dużą liczbą ławek, nowymi nasadzeniami (w postaci różnych gatunków drzew i krzewów, dających cień, zaciszność i intymność), kwiatami. Część chciała fontanny lub innej wody np. w postaci stawu, część mówiła o płaskiej fontannie z poziomu ziemi – i płatnej toalecie miejskiej. Mieszkańcy nie chcieli więcej betonu czy kostki, nie chcieli też wycinania istniejącej zieleni.
Wykonawca projektu budowlano-wykonawczego dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Placu 15 Sierpnia (Artur Cebula Anna Kunkel Architekci z siedzibą w Sowia Wola Folwarczna) będzie się opierał na tych wytycznych. Koszt wykonania projektu to 70 110,00 zł, a termin jego przygotowania to 17 grudnia 2021 r. Wykonano już wariantową koncepcję zagospodarowania terenu ze wskazaniem lokalizacji m.in. fontanny, toalety, altan i alejek.

Boisko przy Szkole

W Kobyłce buduje się również boisko przy Szkole nr 2. Boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce wykonuje Grażyna Kowalska COMPLEXE SPORTIF z siedzibą w Tłuszczu. Kwota inwestycji to 855 455,65 zł, a termin wykonania to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (t.j. do 05 grudnia 2021 r.). Co już zostało zrobione? Ustawiono obrzeża, wykonano podbudowę pod boisko, zakończono roboty elektryczne, drenaż francuski, utwardzono dojścia z kostki betonowej.

Parking przy PKP Kobyłka

Trwają prace budowlane na parkingu Parkuj i Jedź przy stacji PKP w Kobyłce. Przewidziane na nim jest 256 miejsc postojowych i 92 miejsca dla rowerów z zadaszeniem, z monitoringiem, toaletą zapewniającą dostęp dla osób niepełnosprawnych, z umywalką i modułem automatycznego samooczyszczania, chodnikami, przejściami dla pieszych i zagospodarowaniem terenu zielenią (trawa i niska roślinność) oraz miejscem na lokalny handel, a także punktem ładowania samochodów lub rowerów elektrycznych i biletomatem.
Parking będzie składał się z trzech odcinków: A – przy ul. Warszawskiej (po zachodniej stronie od ul. Ręczajskiej), B – przy ul. Granicznej (po zachodniej stronie od al. Jana Pawła II) i C – przy ul. Warszawskiej (po wschodniej stronie od ul. Leśnej). Inwestycja trwa – wykonuje ją firma Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY z siedzibą w Warszawie. W części A i B wykonano już kanalizację deszczową i instalacje elektryczne, trwają roboty drogowe (w części A podbudowa pod chodnik a w części B podbudowa pod miejsca postojowe). W części C wykonano instalacje elektryczne, natomiast wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Wartość inwestycji to 6 188 308,35 zł. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – czyli zakończenia inwestycji planowane jest do 22 października 2021 r. Parking jest jednym z projektów realizowanych w mieście w ramach Funduszy Europejskich, tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

 

Więcej informacji z Kobyłki

zbiórka żywności w Kobyłce

„Święta godne, a nie głodne” – zbiórka żywności w Kobyłce

Rozpoczęła się Świąteczna Zbiórkę Żywności w Kobyłce – „Święta godne, a nie głodne”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce przy pomocy wolontariuszy organizuje wraz [...]
0 komentarzy
Świąteczna Zbiórka Żywności w Kobyłce

Świąteczna Zbiórka Żywności w Kobyłce

„Święta godne, a nie głodne”. Pod takim hasłem po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce wraz z Bankiem Żywności przystępuje do akcji, której [...]
0 komentarzy
Urząd Stanu Cywilnego w Kobyłce

Powiedz „TAK” w Kobyłce

Urząd Stanu Cywilnego w Kobyłce przygotował dla wszystkich zainteresowanych par harmonogram terminów ślubów cywilnych na rok 2022. Terminy ślubów cywilnych na rok 2022: 29 stycznia 12 [...]
0 komentarzy
Nordic Walking w Kobyłce

Spotkania Nordic Walking w Kobyłce

Zostało jedno spotkani Nordic Walking –  w najbliższą niedzielę. Dlaczego warto dołączyć? Dyscyplina rekreacji polegająca na marszu z kijami Nordic Walking to aktywność dla [...]
0 komentarzy
Kobyłka

Praca w Urzędzie Miasta Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w wydziale infrastruktury. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe technik o profilu budownictwa, budowa dróg lub [...]
0 komentarzy
Narodowe Święto Niepodległości w Kobyłce

Narodowe Święto Niepodległości w Kobyłce

103 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Dla Polaków, dla patriotów, to była wielka chwila, kraj ogarnął nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu – pisał [...]
0 komentarzy
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,

Na co Kobyłka przeznaczy pozyskane dotacje?

W czasach minionych październik był miesiącem oszczędzania. W tym roku śmiało można powiedzieć, że jest miesiącem dobrych wiadomości. Nasze lokalne samorządy otrzymały pokaźne [...]
0 komentarzy
Paulina Kordaś kobyłkowskim nauczycielem roku 2021

Paulina Kordaś kobyłkowskim nauczycielem roku 2021

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej dzięki gościnności dyrektor Grażyny Kowaleczko ogłoszono zwycięzcę w konkursie na KOBYŁKOWSKIEGO NAUCZYCIELA [...]
0 komentarzy

Kontrola biletów w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej

Miasto Ząbki podpisało umowę na kontrolę biletów, kart i uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej z firmą PHU Batex [...]
0 komentarzy
Narodowe Święto Niepodległości w Kobyłce

Narodowe Święto Niepodległości w Kobyłce

Obchody 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości przed Polskę odbędą się w Kobyłce 11 listopada 2021 r. Harmonogram: godz. 10:00 – Msza Św. w Bazylice Św. Trójcy [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.