Teresa Urbanowska: Dla najmłodszych i najstarszych

Na szczęście nie żyjemy tylko wyborami samorządowymi. Oprócz nich dzieje się wiele ciekawych działań i inicjatyw.
Na stronach internetowych gmin pojawiły się informacje o nowym projekcie rządowego wsparcia. Tym razem jest to projekt skierowany na uczniów w wieku 7-20 lat w przypadku dzieci zdrowych oraz do 24 lat w przypadku osób niepełnosprawnych. Wszyscy oni raz w roku mają otrzymać 300 zł na dobry start.
Choć programem mają być objęte wszystkie dzieci, to jednak warto zwrócić uwagę, że aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do właściwego ze względu zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.
Od tej reguły są jednak wyjątki i wsparcie o którym mowa nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkoli jak również uczniom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w t.zw. zerówce w szkole lub w przedszkolu. Wnioski można składać do 30 listopada.
Szczegóły warto sprawdzić na stronach internetowych swoich gmin lub dowiedzieć się we właściwych ze względu na zamieszkanie OPS-ach.
To dobrze, że myślimy o najmłodszych. Ci, którzy dotrwali do emerytury lub wchodzą w ten wiek również coraz częściej i odwaniej sygnalizują swoje potrzeby organizując się w różne organizacje.
Coraz częściej spotykają się seniorzy zaangażowani w działalność Rad Seniorów. Odbywają się spotkania dotyczące między innymi komunikacji i zarządzania zespołem, diagnozy lokalnych potrzeb czy prawnych podstaw działania samorządu terytorialnego.
Prowadzone są prace nad programem założeń do działań rady seniorów. W spotkaniach tych aktywnie uczestniczą przedstawiciele Rad Seniorów z Wołomina i Zielonki. Wołominiacy  opracowują schemat działania usługi „Taxi-senior”, czyli darmowych kursów dla samotnych  osób starszych o szczególnych potrzebach.
Seniorzy skupiają się na uporządkowaniu systemu instytucjonalnego – mają coraz więcej organów przedstawicielskich na różnych szczeblach samorządu.
Czas na wypracowanie jasnych zasad funkcjonowania tych organów, w tym reguł wyboru przedstawicieli spośród Rad Seniorów.
A jaki porządek wprowadzą nam nowo wybrani jesienią samorządowcy?

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.