Terytorialsi w ćwiczeniu AMPER-23

Terytorialsi w ćwiczeniu AMPER-23

Zerwanie linii energetycznych, pożar, paraliż stacji kolejowej – to scenariusz epizodycznego ćwiczenia pod kryptonimem Amper-23. W Legionowie przeprowadzono ćwiczenie służb zarządzania kryzysowego z udziałem żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W dniach 14 – 15 czerwca br. w Legionowie odbyło się ćwiczenie służb zarządzania kryzysowego Amper-23. Jego głównym celem było sprawdzenie przygotowania do działania i współdziałania osób funkcyjnych w PGE Dystrybucji a administracją samorządową oraz innymi podmiotami w przypadku wystąpienia dużych awarii sieci, mogących prowadzić do zdarzeń
niebezpiecznych, paraliżujących życie mieszkańców.

Podczas ćwiczenia Amper-23 przewidziano symulację zdarzeń polegających na uszkodzeniu stacji Głównego Punktu Zasilania PGE Dystrybucji wskutek upadku drona na sieć elektroenergetyczną oraz pojawieniu się pożaru w okolicy miejsca zdarzenia. W konsekwencji dostaw prądu byli pozbawieni zarówno mieszkańcy Legionowa, jak i pobliska stacja kolejowa zasilana przez PGE Energetyka Kolejowa. Na miejsce zdarzenia przybyło Pogotowie Energetyczne, zastępy Straży Pożarnej i Policji oraz Zespół Oceny Wsparcia 5MBOT, który dokonał rozpoznania terenu, oceny sytuacji i określił zakres potrzebnego wsparcia.

Do szybkiego zlokalizowania miejsca uszkodzenia linii energetycznych użyto drona z kamerą będącego na wyposażeniu Terytorialsów. Wykorzystano również doświadczenie i wiedzę zespołu minerskiego 5 Mazowieckiej Brygady OT, który dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań, sprawdził teren pod względem inżynieryjno-saperskim.

„Naszym głównym zadaniem w epizodycznym ćwiczeniu było podstawienie i uruchomienie Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP). W czasie rzeczywistych działań, agregaty KEP zasiliłyby obiekty PGE Energetyka Kolejowa w energię elektryczną niezbędną do jej funkcjonowania” –
podkreślił ppłk Piotr Konieczny, Szef Sztabu 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Organizatorem tegorocznego ćwiczenia Amper-23 była spółka PGE Dystrybucja. W szkoleniu uczestniczyli żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz służby odpowiedzialne za ratownictwo i zarządzanie kryzysowe: Komenda Powiatowa Policji w Legionowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej łączy z PGE Dystrybucja porozumienie, które zakłada m.in. realizację wspólnych ćwiczeń. Doświadczenia wyniesione z przebiegu pozorowanych zdarzeń kryzysowych pozwolą na szybkie i efektywne działanie w sytuacjach faktycznego zagrożenia.

Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny, WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP.

Terytorialsi w ćwiczeniu AMPER-23 Terytorialsi w ćwiczeniu AMPER-23 Terytorialsi w ćwiczeniu AMPER-23 Terytorialsi w ćwiczeniu AMPER-23

Źródło: 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 17 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Trwa uzupełniający nabór wniosków na stypendia dla uczniów z regionu warszawskiego stołecznego obejmującego Warszawę i dziewięć okolicznych powiatów. Samorząd województwa realizuje program stypendialny [...]
0 komentarzy
Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Wystartował konkurs „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” skierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Samorząd województwa nagrodzi najlepsze inicjatywy – projekty, wydawnictwa i wystawy wyróżniające się działaniami promującymi [...]
0 komentarzy
Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.