Tłuszcz – „…ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…”

18 maja – najważniejsza data w kalendarium Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Odkąd placówka przyjęła imię Jana Pawła II, a miało to miejsce w 2006 roku, tradycją się stało, że obchodzi Święto Szkoły – Dzień Patrona w dniu jego urodzin.

Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał, że wychowanie powinno się dokonywać w rodzinie, jako najważniejszej i pierwszej strukturze kształtowania człowieka. Zaznaczał też, „że pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest sam człowiek duchowo dojrzały – czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny wychowywać sam siebie i drugich”
2 czerwca 1980 r. w UNESCO z ust Ojca Świętego Jana Pawła II świat usłyszał słowa:   „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z „drugimi”, ale także i „dla drugich”.”

Ta wiara w młode pokolenie nie może być zmarnowana, dlatego szkoła podejmuje wezwanie Papieża Polaka i wpisuje Jego naukę w program wychowawczy, którego fundamentem jest wychowywanie ku wartościom, w szacunku dla drugiego człowieka, w prawdzie i w miłości do Ojczyzny.

Głębokie treści przekazane w programie muzyczno- słownym przygotowanym przez uczniów pod okiem Pani Beaty Mariańskiej, Beaty Krajewskiej oraz Grażyny Dąbrowskiej- Rudzińskiej, atmosfera życzliwości, zamyślenia i wzruszenia, która towarzyszyła społeczności szkoły podczas wydarzenia pozwoli długo i mile wspominać ten wyjątkowy dzień.    

 

Więcej informacji z Tłuszcza

[su_posts posts_per_page=”5″ tax_term=”718″ offset=”1″ order=”desc”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.