Tłuszcz – czyste powietrze – weź nawet 136 200 zł

Chcesz skorzystać z programu „Czyste Powietrze? Pomożemy Ci w tym! Od 3 stycznia zmieniły się warunki dofinansowania- wyższe progi dochodowe i wyższe dofinansowanie pozwolą wykonać głęboką termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła. Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska umożliwi właścicielom domów nie tylko uzyskanie bezpieczeństwa cieplnego, ale także zmniejszy rachunki za ogrzewanie.

Dla kogo dofinansowanie?

Dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Beneficjentem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

·         Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

·         Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na co można dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Jaka jest kwota dotacji?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Najwygodniej jest złożyć wniosek przez internet na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrzelub poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl. Wypełniony wniosek trzeba podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW.

Jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW. Można także złożyć papierowy wniosek za pośrednictwem naszej gminy, poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW lub bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu działa  Punkt Konsultacyjno – Informacyjnym „Czyste Powietrze”, gdzie mieszkańcy gminy mogą uzyskać informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, wysokości dofinansowania, wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinasowania oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na duże  zainteresowanie mieszkańców oraz obszerną tematykę na wizytę  lub konsultację telefoniczną  trzeba wcześniej umówić się dzwoniąc pod numer tel.: 29 642 30 56.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny „Czyste Powietrze” przyjmuje interesantów w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu w  pokoju nr 8  (wejście od Wydziału Komunikacji) w godzinach:

–  poniedziałki od 12:30  do 15:30;
– wtorki od 8:00  do 13:30.  

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz – czyste powietrze – weź nawet 136 200 zł

Chcesz skorzystać z programu „Czyste Powietrze? Pomożemy Ci w tym! Od 3 stycznia zmieniły się warunki dofinansowania- wyższe progi dochodowe i wyższe dofinansowanie [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - przedsiębiorco, pamiętaj o tych datach

Tłuszcz – przedsiębiorco, pamiętaj o tych datach

Koniec roku i początek kolejnego to zawsze pracowity czas dla przedsiębiorców. Wiąże się z wieloma formalnościami, które muszą wypełnić, aby móc zamknąć sprawy [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - weź udział w konsultacjach społecznych

Tłuszcz – weź udział w konsultacjach społecznych

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy. Ich celem jest uzyskanie [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – bezpłatny kurs samoobrony

UM Tłuszcz uruchamiam zapisy na 2 edycję bezpłatnego kursu samoobrony dla mieszkanek gminy. Poniżej opinie kobiet, które taki kurs ukończyły Doświadczony instruktor, kobiety, [...]
0 komentarzy
Spotkanie z przedsiębiorcami w Tłuszczu

Spotkanie z przedsiębiorcami w Tłuszczu

Właściciele firm z terenu gminy Tłuszcz odpowiedzieli na zaproszenie Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka i znaleźli czas, aby porozmawiać o sprawach zarówno samorządu, jak [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.