Tłuszcz: Informacja dla mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Klembów - kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

UM Tłuszcz przypomina właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Tłuszczo obowiązkach, jakie na nich spoczywają.  Na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są nimi przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy (szambo)  na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do:

  • zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Tłuszcza
    na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • w czasie kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. rachunku za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni zrobić to niezwłocznie.

Kontrola

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy Burmistrz Tłuszcza ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, pracownicy Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w  szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających regularność wywozu nieczystości ciekłych. Każda posesja zgodnie z przepisami musi zostać skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Wobec mieszkańców, którzy nie posiadają umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz nie wywiązują się z obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za odbiór nieczystości ciekłych i częstotliwość  odbioru nieczystości.

Ewidencja

W związku z koniecznością aktualizacji gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków właściciele nieruchomości, którzy posiadają szambo
lub przydomową oczyszczalnię mogą dokonać ich zgłoszenia w Urzędzie Miejskim
w Tłuszczu. Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej.

Zgłoszenia należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu do dnia
30 czerwca 2023 r.

Druk zgłoszenia zbiornika oraz wykaz firm posiadających aktualne zezwolenie znajduje się
na stronie internetowej Urzędu http://www.tluszcz.pl/strona-3474-informacja_dla_posiadaczy.html

Właściciele nieruchomości, którzy nie zgłaszają zbiornika lub przydomowej oczyszczalni zostaną  w pierwszej kolejności objęci kontrolą lub otrzymają wezwanie.

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Uciekał przed policją, bo jechał kradzionym autem

Uciekał przed policją, bo jechał kradzionym autem

Policjanci z Komisariatu Policji w Tłuszczu zatrzymali 40-letniego kierującego, który uciekał, bo chciał uniknąć kontroli drogowej. Jak się później okazało powodem niezatrzymania się [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - wysokie miejsce w rankingu

Tłuszcz – wysokie miejsce w rankingu

Kolejny ranking i kolejny sukces. Gmina Tłuszcz zajęła 4 miejsce w Powiecie Wołomińskim w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota pod względem nadwyżki operacyjnej [...]
0 komentarzy

DW 634 – potrącenie pieszego na przejściu – policja poszukuje świadków

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej 634 w [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - przekazanie Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi nowego sztandaru

Tłuszcz – przekazanie Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi nowego sztandaru

23 listopada 2023 roku zapisze się w historii Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, jako jeden z najważniejszych momentów. Tego dnia nastąpiło [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, do którego doszło 20 listopada 2023 roku około [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.