Tłuszcz – informacja o zamiarze przetargu na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

śmieci

Informacja Burmistrza Tłuszcza o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Tłuszcza informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Jednocześnie zawiadamia, że w terminie od 2 grudnia 2022 r. do 2 lutego 2024 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą złożyć na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10. 05-240 Tłuszcz w formie pisemnej:
1) odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów’ komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, wpisanego do gminnego rejestru działalności regulowanej, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczcnia. o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którymi zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów’ komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. Następna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów zostanie zawarta na okres od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska – lei. 29 777 52 61 lub 29 642 30 56.

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz – czyste powietrze – weź nawet 136 200 zł

Chcesz skorzystać z programu „Czyste Powietrze? Pomożemy Ci w tym! Od 3 stycznia zmieniły się warunki dofinansowania- wyższe progi dochodowe i wyższe dofinansowanie [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - przedsiębiorco, pamiętaj o tych datach

Tłuszcz – przedsiębiorco, pamiętaj o tych datach

Koniec roku i początek kolejnego to zawsze pracowity czas dla przedsiębiorców. Wiąże się z wieloma formalnościami, które muszą wypełnić, aby móc zamknąć sprawy [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - weź udział w konsultacjach społecznych

Tłuszcz – weź udział w konsultacjach społecznych

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy. Ich celem jest uzyskanie [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – bezpłatny kurs samoobrony

UM Tłuszcz uruchamiam zapisy na 2 edycję bezpłatnego kursu samoobrony dla mieszkanek gminy. Poniżej opinie kobiet, które taki kurs ukończyły Doświadczony instruktor, kobiety, [...]
0 komentarzy
Spotkanie z przedsiębiorcami w Tłuszczu

Spotkanie z przedsiębiorcami w Tłuszczu

Właściciele firm z terenu gminy Tłuszcz odpowiedzieli na zaproszenie Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka i znaleźli czas, aby porozmawiać o sprawach zarówno samorządu, jak [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.