Tłuszcz – informacja o zamiarze przetargu na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

śmieci

Informacja Burmistrza Tłuszcza o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Tłuszcza informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Jednocześnie zawiadamia, że w terminie od 2 grudnia 2022 r. do 2 lutego 2024 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą złożyć na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10. 05-240 Tłuszcz w formie pisemnej:
1) odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów’ komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, wpisanego do gminnego rejestru działalności regulowanej, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczcnia. o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którymi zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów’ komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. Następna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów zostanie zawarta na okres od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska – lei. 29 777 52 61 lub 29 642 30 56.

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 5 do 13 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - Nagroda dla KGW w Szymanówku

Tłuszcz – Nagroda dla KGW w Szymanówku

Na Mazowszu jest prawie 1700 kół gospodyń wiejskich, a to właśnie Koło Gospodyń Wiejskich w Szymanówku znalazło się w finałowej 10 konkursu „Koło [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - bezpłatne zajęcia z badmintona

Tłuszcz – bezpłatne zajęcia z badmintona

Jeśli chcecie rozpocząć przygodę z tym sportem będziecie mieli okazję sprawdzić się podczas bezpłatnych zajęć pod okiem instruktora – zachęcają organizatorzy Badminton  to [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - uwaga na osoby podszywające się pod pracowników Urzędu Miejskiego

Tłuszcz – uwaga na osoby podszywające się pod pracowników Urzędu Miejskiego

Otrzymaliśmy informacje od mieszkańców Chrzęsnego, że w ich miejscowości pojawiły się osoby, które podszywają się pod pracowników Urzędu Miejskiego w Tłuszczu i „zbierają [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - zaginął piesek

Tłuszcz – zaginął piesek

Ktokolwiek widział pieska ze zdjęcia proszony jest o kontakt telefoniczny z właścicielami 536279912 lub 697056522. Piesek zaginął 30 września br. (po południu) w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.