Tłuszcz – informacja o zamiarze przetargu na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wołomin

Informacja Burmistrza Tłuszcza o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Tłuszcza informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Jednocześnie zawiadamia, że w terminie od 2 grudnia 2022 r. do 2 lutego 2024 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą złożyć na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10. 05-240 Tłuszcz w formie pisemnej:
1) odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów’ komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, wpisanego do gminnego rejestru działalności regulowanej, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczcnia. o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którymi zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów’ komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. Następna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów zostanie zawarta na okres od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska – lei. 29 777 52 61 lub 29 642 30 56.

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz - 14. Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka

Tłuszcz – 14. Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka

Burmistrz Tłuszcza wraz z Zarządem Klubu Sportowego Bóbr Tłuszcz, serdecznie zaprasza Organizacje Pozarządowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Tłuszcz do [...]
0 komentarzy
„Obiecuję nie zaśmiecać Ziemi!” - Wydział Ochrony Środowiska na Dniach Tłuszcza

„Obiecuję nie zaśmiecać Ziemi!” – Wydział Ochrony Środowiska na Dniach Tłuszcza

Podczas tegorocznych Dni Tłuszcza pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tłuszczu prowadzili akcję edukacyjną z zakresu ekologii dla młodszych i starszych mieszkańców [...]
0 komentarzy
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego gminy Tłuszcz

Burmistrz Tłuszcza zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Tłuszcz. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu w terminie do 12 lipca 2024r. [...]
0 komentarzy
IV Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej z piknikiem i prezentacją oferty edukacyjnej szkoły

IV Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej z piknikiem i prezentacją oferty edukacyjnej szkoły

 IV Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej połączony z piknikiem i prezentacją oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu odbędzie się 25 maja [...]
0 komentarzy
Badamy nie tylko mamy

Badamy nie tylko mamy

Stowarzyszenie Klub Amazonek Tłuszcz zaprasza do udziału w marszu ulicami miasta pod tytułem „BADAMY NIE TYLKO MAMY”,który organizujemy w dniu 25.05.2024 o godz.12.00 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.