Tłuszcz – Kontrola segregacji odpadów komunalnych

Tłuszcz - Kontrola segregacji odpadów komunalnych

Urząd Miejski w Tłuszczu informuje, że pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Tłuszcz prowadzą i będą prowadzili kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Kontrole te wykonywane są zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz umową zawartą z firmą.

Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z każdej kontroli na podstawie umowy, pracownicy firmy wywozowej zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej, niezależnie od tego czy wynik kontroli jest pozytywny czy negatywny. W dokumentacji fotograficznej znaleźć się musi zdjęcie identyfikujące nieruchomość oraz zdjęcie pojemników/worków.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów.

Większa ilość odpadów zmieszanych odebrana od mieszkańców może być przyczyną wzrost stawek opłat za odpady.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia, że odpady selektywne są nieprawidłowo posegregowane firma pozostawi je do ponownego przesegregowania i odbierze w kolejnym terminie odbioru odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że w pojemniku/ worku na odpady zmieszane znajdą się odpady selektywne, firma odbierze je jako zmieszane odpady komunalne i przekaże taką informację pracownikom Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. Sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia podwyższonej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty wynosi 99,00 zł za osobę/miesiąc.

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz - wysokie miejsce w rankingu

Tłuszcz – wysokie miejsce w rankingu

Kolejny ranking i kolejny sukces. Gmina Tłuszcz zajęła 4 miejsce w Powiecie Wołomińskim w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota pod względem nadwyżki operacyjnej [...]
0 komentarzy

DW 634 – potrącenie pieszego na przejściu – policja poszukuje świadków

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej 634 w [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - przekazanie Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi nowego sztandaru

Tłuszcz – przekazanie Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi nowego sztandaru

23 listopada 2023 roku zapisze się w historii Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, jako jeden z najważniejszych momentów. Tego dnia nastąpiło [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, do którego doszło 20 listopada 2023 roku około [...]
0 komentarzy
Gmina Tłuszcz = zrównoważony rozwój

Gmina Tłuszcz = zrównoważony rozwój

Gmina Tłuszcz zajęła 2 miejsce spośród gmin miejskich i miejsko – wiejskich w Powiecie Wołomińskim  w XIX edycji Rankingu Samorządów, który wyłonił najlepsze [...]
Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.