Tłuszcz pamięta o niezłomnym ppłk Estkowskim

25 lutego 2020r. minęło 9 lat od śmierci Honorowego Obywatela Tłuszcza ? ppłk Jana Kazimierza Estkowskiego. Pamiętając o Jego zasługach  Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Marcinem Ołdakiem oddali hołd podpułkownikowi na cmentarzu w Pułtusku.

Jan Estkowski był oficerem 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Jako dowódca plutonu uczestniczył w Wojnie Obronnej Polski w 1939 roku. W trakcie okupacji niemieckiej działał w Polskim Państwie Podziemnym. Od 1943 roku był zastępcą komendanta Ośrodka Armii Krajowej w Tłuszczu. Mieszkał wtedy w Chrzęsnem i Ulasku (dzisiejsze Stryjki). Brał udział w licznych akcjach dywersyjnych przeciwko Niemcom. To on dowodził spektakularnym odbiciem braci Wierzbów z aresztu policji granatowej w Tłuszczu. Uczestnik akcji ?Burza?. Po wejściu wojsk radzieckich nie ujawnił się, kontynuując działalność w podziemiu jako pełniący obowiązki szefa tłuszczańskiej AK. Aresztowany przez NKWD w grudniu 1944 roku, został poddany okrutnym śledztwom przez NKWD i UB oraz skazany na więzienie. Wyszedł na mocy dwóch amnestii w 1947 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.