Tłuszcz – stawki za odpady pozostają bez zmian

odpady

Udało się utrzymać dotychczasowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 maja zmieni się natomiast wykonawca usług ich odbioru z terenu j gminy i będzie to Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Zielonka sp. z o.o., Partnerzy: Jurant Sp. z o.o., PGO Mazowsze Sp. z o.o.

Choć współpracowaliśmy już z firmą JURANT, jej pracownicy muszą poznać teren naszej gminy  i w związku z tym prosimy o cierpliwość oraz zrozumienie, jeśli Państwa posesja szczególnie ta znajdująca się na uboczu zostanie pominięta podczas pierwszych odbiorów. Tego typu incydenty, jak również wszelkie nieprawidłowości i opóźnienia w odbiorze odpadów prosimy zgłaszać mailowo na adres odpady@tluszcz.pl– informuje UM Tłuszcz

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy. Z przeprowadzonych kontroli i informacji przekazywanych przez firmę, która dotychczas odbierała odpady wynika, iż bardzo dużo z nich powinno trafić do worków na selektywną zbiórkę, ale przekazywana jest przez mieszkańców razem z odpadami zmieszanymi. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia ich dalszy odzysk, ponieważ odpady surowcowe są zanieczyszczone, a wysegregowane z nich surowce są w bardzo małym stopniu zagospodarowywane do ponownego wykorzystania.  Zdarza się także niestety, że w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się również odpady remontowo-budowlane, odpady bio czy z działalności rolniczej.

Od lipca 2021r. płacimy firmie za każdą tonę odpadów odebranych od mieszkańców. W celu utrzymania stawek opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców na dotychczasowym poziomie powinniśmy kierować się więc zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów (w szczególności odpadów zmieszanych, gdyż koszt ich zagospodarowania jest najwyższy) oraz do prawidłowej segregacji. Jeżeli liczba odpadów zmieszanych nadal będzie rosła lub nie będziemy lepiej segregować, musimy liczyć się  wówczas z możliwą podwyżką opłaty. Jest to w naszym wspólnym interesie. Segregacja to nie tylko działanie na rzecz ochrony środowiska, ale także jak możemy się o tym wkrótce boleśnie przekonać oszczędność.

Stawki za odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny wynoszą 33 zł miesięcznie/osoba. Można uzyskać zwolnienie za kompostowanie odpadów w wysokości 12 zł miesięcznie od nieruchomości. Oprócz tego nasza gmina jako jedyna w Powiecie Wołomińskim wprowadziła i nadal utrzymuje zniżkę 25% dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna posiadająca Karty Dużej Rodziny.- informuje UM Tłuszcz

Zmianie nie ulegają także indywidualne numery kont bankowych i terminy płatności,  tj. miesięcznie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Nowe harmonogramy obowiązujące do końca 2023 roku są dostępne na stronie http://www.tluszcz.pl/strona-3395-harmonogram_odbioru.html. Można je także odebrać także w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu- znajdują się na ścianie na przeciwko wejścia od strony Ogródka Jordanowskiego. Harmonogramy będą dostarczane przez pracowników odbierających odpady. Prosimy zwracać uwagę na przydział danej ulicy lub miejscowości do rejonu.

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz – poszukiwania zaginionej suczki Maliny: pomóżmy ją odnaleźć

7 lipca 2024 roku suczka o imieniu Malina, która może również reagować na imię Ramona, uciekła z posesji w Barchowie, położonym niedaleko Jadowa [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - Jubileusz 40-lecia ZGKiM

Tłuszcz – Jubileusz 40-lecia ZGKiM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu obchodzi swoje 40-lecie! To czterdzieści lat pełnych zaangażowania, ciężkiej pracy i nieustannych starań o poprawę jakości [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - 14. Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka

Tłuszcz – 14. Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka

Burmistrz Tłuszcza wraz z Zarządem Klubu Sportowego Bóbr Tłuszcz, serdecznie zaprasza Organizacje Pozarządowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Tłuszcz do [...]
0 komentarzy
„Obiecuję nie zaśmiecać Ziemi!” - Wydział Ochrony Środowiska na Dniach Tłuszcza

„Obiecuję nie zaśmiecać Ziemi!” – Wydział Ochrony Środowiska na Dniach Tłuszcza

Podczas tegorocznych Dni Tłuszcza pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tłuszczu prowadzili akcję edukacyjną z zakresu ekologii dla młodszych i starszych mieszkańców [...]
0 komentarzy
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego gminy Tłuszcz

Burmistrz Tłuszcza zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Tłuszcz. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu w terminie do 12 lipca 2024r. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.