Tłuszcz – stawki za odpady pozostają bez zmian

odpady

Udało się utrzymać dotychczasowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 maja zmieni się natomiast wykonawca usług ich odbioru z terenu j gminy i będzie to Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Zielonka sp. z o.o., Partnerzy: Jurant Sp. z o.o., PGO Mazowsze Sp. z o.o.

Choć współpracowaliśmy już z firmą JURANT, jej pracownicy muszą poznać teren naszej gminy  i w związku z tym prosimy o cierpliwość oraz zrozumienie, jeśli Państwa posesja szczególnie ta znajdująca się na uboczu zostanie pominięta podczas pierwszych odbiorów. Tego typu incydenty, jak również wszelkie nieprawidłowości i opóźnienia w odbiorze odpadów prosimy zgłaszać mailowo na adres odpady@tluszcz.pl– informuje UM Tłuszcz

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy. Z przeprowadzonych kontroli i informacji przekazywanych przez firmę, która dotychczas odbierała odpady wynika, iż bardzo dużo z nich powinno trafić do worków na selektywną zbiórkę, ale przekazywana jest przez mieszkańców razem z odpadami zmieszanymi. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia ich dalszy odzysk, ponieważ odpady surowcowe są zanieczyszczone, a wysegregowane z nich surowce są w bardzo małym stopniu zagospodarowywane do ponownego wykorzystania.  Zdarza się także niestety, że w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się również odpady remontowo-budowlane, odpady bio czy z działalności rolniczej.

Od lipca 2021r. płacimy firmie za każdą tonę odpadów odebranych od mieszkańców. W celu utrzymania stawek opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców na dotychczasowym poziomie powinniśmy kierować się więc zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów (w szczególności odpadów zmieszanych, gdyż koszt ich zagospodarowania jest najwyższy) oraz do prawidłowej segregacji. Jeżeli liczba odpadów zmieszanych nadal będzie rosła lub nie będziemy lepiej segregować, musimy liczyć się  wówczas z możliwą podwyżką opłaty. Jest to w naszym wspólnym interesie. Segregacja to nie tylko działanie na rzecz ochrony środowiska, ale także jak możemy się o tym wkrótce boleśnie przekonać oszczędność.

Stawki za odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny wynoszą 33 zł miesięcznie/osoba. Można uzyskać zwolnienie za kompostowanie odpadów w wysokości 12 zł miesięcznie od nieruchomości. Oprócz tego nasza gmina jako jedyna w Powiecie Wołomińskim wprowadziła i nadal utrzymuje zniżkę 25% dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna posiadająca Karty Dużej Rodziny.- informuje UM Tłuszcz

Zmianie nie ulegają także indywidualne numery kont bankowych i terminy płatności,  tj. miesięcznie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Nowe harmonogramy obowiązujące do końca 2023 roku są dostępne na stronie http://www.tluszcz.pl/strona-3395-harmonogram_odbioru.html. Można je także odebrać także w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu- znajdują się na ścianie na przeciwko wejścia od strony Ogródka Jordanowskiego. Harmonogramy będą dostarczane przez pracowników odbierających odpady. Prosimy zwracać uwagę na przydział danej ulicy lub miejscowości do rejonu.

Więcej informacji z Tłuszcza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 5 do 13 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - Nagroda dla KGW w Szymanówku

Tłuszcz – Nagroda dla KGW w Szymanówku

Na Mazowszu jest prawie 1700 kół gospodyń wiejskich, a to właśnie Koło Gospodyń Wiejskich w Szymanówku znalazło się w finałowej 10 konkursu „Koło [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - bezpłatne zajęcia z badmintona

Tłuszcz – bezpłatne zajęcia z badmintona

Jeśli chcecie rozpocząć przygodę z tym sportem będziecie mieli okazję sprawdzić się podczas bezpłatnych zajęć pod okiem instruktora – zachęcają organizatorzy Badminton  to [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - uwaga na osoby podszywające się pod pracowników Urzędu Miejskiego

Tłuszcz – uwaga na osoby podszywające się pod pracowników Urzędu Miejskiego

Otrzymaliśmy informacje od mieszkańców Chrzęsnego, że w ich miejscowości pojawiły się osoby, które podszywają się pod pracowników Urzędu Miejskiego w Tłuszczu i „zbierają [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - zaginął piesek

Tłuszcz – zaginął piesek

Ktokolwiek widział pieska ze zdjęcia proszony jest o kontakt telefoniczny z właścicielami 536279912 lub 697056522. Piesek zaginął 30 września br. (po południu) w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.