Tłuszczańskie problemy

O budowie wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Tłuszczu, zadłużeniu gminy i nowej oczyszczalni ścieków z Pawłem Bednarczykiem, burmistrzem Tłuszcza rozmawia Aleksandra Olczyk

– Panie Burmistrzu, z roku na rok wzrasta zadłużenie gminy Tłuszcz, na koniec bieżącego roku może wynieść nawet 39,4 mln zł. Jaki procent budżetu ono stanowi? Czy zamierza Pan podjąć działania, żeby zadłużenie nie rosło – jeśli tak to jakie?  
– Zadłużenie gminy Tłuszcz jest zadłużeniem bezpiecznym i na koniec 2018 roku wyniesie ok. 39 % w stosunku do dochodów budżetu. Należy pamiętać o tym, że w tym samym roku dochody zaplanowano na kwotę  blisko 100 mln zł, z czego ponad 32% (33,5 mln zł) przeznaczone zostanie na inwestycje.  W momencie jak obejmowałem urząd Burmistrza dochody gminy wynosiły 43 mln zł., a zadłużenie stanowiło 31 % względem dochodów, więc było na podobnym poziomie. Jak widać dochody budżetu gminy na przestrzeni kilku lat zwiększyły się ponad dwukrotnie. Deficyt budżetu w Gminie Tłuszcz ma charakter inwestycyjny, mający generować rozwój. To bowiem gmina jest głównym inwestorem, dba o rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury (tj. wodociągów, kanalizacji, dróg, budynków użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego itp.) służącej całej lokalnej wspólnocie.
Niestety, dochody własne gminy są niewystarczające, by pokryć wszystkie koszty inwestycyjne, a to właśnie przekłada się na poziom zadłużenia i jest zjawiskiem typowym dla jednostek rozwijających się, do których po wielu latach zaniedbań poprzednich władz, zalicza się Gmina Tłuszcz. Stawiam na jej stabilny rozwój, który w przyszłości przełoży się na dobrobyt oraz przyciągnie nowych mieszkańców do podwarszawskiej miejscowości. Rezygnacja z inwestycji stanowiłaby zahamowanie postępu. W ostatnich latach Gmina Tłuszcz w sposób niespotykany wcześniej pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Tylko w tej kadencji tj. w latach 2014-2018 udało się pozyskać ponad 25 mln zł. Zaciąganie kredytów uzasadnione jest więc koniecznością sfinansowania wkładu własnego na realizację  planowanych inwestycji. Gmina Tłuszcz nie byłaby wstanie realizować tylu inwestycji z dochodów własnych. W najbliższej przyszłości Polska będzie w coraz w mniejszym stopniu korzystać ze środków Unii Europejskiej, więc tym samym są to ostatnie chwile, aby przy udziale dofinansowań zrealizować najkosztowniejsze inwestycje.

– Co dalej  z projektem instalacji wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa- Norwida? Brak ofert w przetargach mieszczących się w budżecie. Wykonawcy skarżą się że kosztorys jest niedoszacowany i nie uwzględnia trudnych warunków prowadzenia prac (podmokły teren). Czy gmina straci dotację na to zadanie?
– Skąd taki pomysł, że możemy stracić dotację? Takiego ryzyka nie było i nie ma.  W roku 2018, a nawet już w roku 2017, rozpoczęły się trudności w pozyskaniu wykonawcy robót wodno-kanalizacyjnych. To nie tylko nasz problem, ale również problem innych samorządów, które inwestują w tej branży. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu została podpisana w 2016 roku na podstawie kosztorysów z tego właśnie okresu. Sytuacja na rynku zmieniła się w 2017 roku i jak obserwuję, ceny ofertowe we wszystkich przetargach, nie tylko w naszej gminie, są znacznie wyższe od kosztorysów. W kwietniu odbył się trzeci przetarg na wykonanie II etapu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa -Norwida w Tłuszczu, do którego wpłynęła oferta z ceną do zaakceptowania przez nas, choć i tak wyższą od szacowanej.  Przetarg został rozstrzygnięty i w najbliższym czasie podpiszemy umowę na wykonanie robót budowlanych. Aby rozstrzygnąć ten przetarg i kontynuować realizacje projektu, rozpoczęliśmy starania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwiększenie dotacji na pokrycie wyższych kosztów realizacji inwestycji. Mam wrażenie, że wykonawcy też chcą nadmiernie wykorzystać koniunkturę i kalkulują wykonanie 1 m kanalizacji sanitarnej na ponad 1,5 tys. zł.  Niedawno te same roboty były wyceniane na 500 zł. Nawet wzrost cen materiałów budowlanych i wzrost kosztów pracy dla firm budowlanych nie usprawiedliwiają takiego wzrostu cen w branży. Mimo, że ten rok jest rokiem wyborczym, to dbałość o finanse publiczne nie pozwala mi na realizacje inwestycji za wszelką cenę.  Nie po to pozyskujemy dofinansowanie, aby je tracić, lecz dobrze wykorzystać w celu rozwoju gminy Tłuszcz. Podsumowując, projekt wodno-kanalizacyjny na osiedlu Klonowa-Norwida w żaden sposób nie jest zagrożony i przebiega zgodni z harmonogramem.

– W kampanii wyborczej w  2014 roku obiecywał Pan, że „niemożliwe stanie się możliwe
i wiadukt połączy miasto”, ale dla mieszkańców nadal jest to jedynie obietnica. Wiaduktu nie ma i nie wiadomo kiedy będzie? Czy mogę prosić o komentarz?

– Starania dotyczące budowy wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Tłuszczu trwają od wielu lat. Każdy, kto w godzinach porannych lub popołudniowych znalazł się w okolicach przejazdu kolejowego w Tłuszczu wie, jak bardzo jest uciążliwy oraz do jak niebezpiecznych sytuacji tam dochodzi. Niektórzy z mieszkańców muszą kilka razy w ciągu dnia pokonywać to skrzyżowanie, a przejazd z jednej strony miasta na drugą zajmuje często kilkadziesiąt minut. Przy okazji każdego ze spotkań z przedstawicielami PKP PLK S.A. nalegałem na budowę wiaduktu w Tłuszczu. Niestety, nie udało się tej inwestycji zrealizować w ramach I etapu przebudowy linii E75 Rail Baltica, nad czym ubolewam, bo obecnie moglibyśmy się cieszyć bezkolizyjnym skrzyżowaniem, tak jak ma to miejsce z Wołominie czy Zielonce. Jednak udało się wywalczyć aby był on realizowany w II etapie. Pod koniec 2017 roku PKP PLK S.A. ogłosiła przetarg  na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Tłuszczu, Zielonce, Mokrej Wsi”. Termin składania ofert upłynął 9 lutego, a 16 kwietnia PKP PLK SA zamieściło na stronie przetargowej informacje o wyłonieniu generalnego wykonawcy. Zgodnie z zapisami w ofercie przetargowej, termin zakończenia prac wynosi maksymalnie 18 miesiące. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy. Z informacji jakie uzyskaliśmy z PKP PLK S.A. podpisanie umowy ma nastąpić w okolicy 20 czerwca br. Proszę pamiętać, że ta inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, tylko przez PKP PLK S.A. Oczywiście podczas spotkań z przedstawicielami kolei przekazujemy im swoje uwagi i śledzimy na bieżąco postępy prac, tak jak miało to miejsce w przypadku modernizacji linii kolejowej, jednak nie mamy wpływu na formalne przygotowanie inwestycji. 19 kwietnia odbyło się spotkanie dotyczące kolejnej inwestycji kolejowe na terenie gminy Tłuszcz, którą jest budowa przejścia pod torami w Jasienicy, które połączy osiedle Okrąg ze stacją kolejową. Będzie tam wykonany ciąg pieszo-rowerowy, umożliwiający szybkie i bezpieczne dojście do stacji. Zgodnie z zapewnieniami inwestora, wszystkie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku, a po wybudowaniu przejścia, gmina przejmie je w zarząd wraz z wybudowanym ciągiem pieszo- jezdnym.

– Planowana jest  budowa nowej oczyszczalni ścieków, kiedy ta inwestycja zostanie zakończona i jakie będą jej koszty?
– W związku z rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie całej gminy Tłuszcz konieczna jest budowa nowej oczyszczalni ścieków. W 2017 roku udało się wykupić prawie 10ha gruntów, co stanowi 2/3 całości terenu na którym powstanie nowa oczyszczalnia, a od początku bieżącego roku podpisywane są kolejne akty notarialne.  Wkrótce przewidziane jest zakończenie wykupu i rozpoczęcie projektowanie oczyszczalni, co jest długotrwałym procesem ze względy na uzyskanie pozwoleń. Aby nowa oczyszczalnia jak najlepiej spełniała swoje funkcje, rozpatrujemy różne warianty budowy i możliwości kilku rozwiązań technologicznych. Koszty budowy będą znane dopiero po wykonaniu projektu.

– W Tłuszczu brakuje miejsc, w których mogłyby być realizowane duże wydarzenia kulturalne. Czy przewiduje Pan powstanie takich miejsc lub remont Sali widowiskowej w Centrum Kultury, a jeśli tak to w jakiej perspektywie czasowej?
– Gmina Tłuszcz jest gotowa na budowę nowej sali widowiskowej, bądź remont obecnie znajdującej się przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, która ze względu na względu na bezpieczeństwo została zamknięta w grudniu 2014 roku, czy też aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel, jednak działania są blokowane przez Wojewodę Mazowieckiego. Historia zaczęła się już kilka lat temu, kiedy Gmina Tłuszcz wystąpiła do sądu o zasiedzenie nieruchomości na której znajduje się budynek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. W związku z tym, że gmina użytkuje ten budynek mniej niż 30 lat, sąd stwierdził, że zasiedzenie może być dokonane tylko na rzecz Skarbu Państwa, który reprezentuje Wojewoda. Natychmiast podjąłem działania zmierzające do przekazania budynku na rzecz gminy, jednak spotkałem się z oporem Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, którego niechęć wynika z obaw, że budynek zostanie sprzedany. Chociażby ze względu na przeszłość budynku i fakt, że od kilkudziesięciu lat w tym miejscu mieści się instytucja kulturalna, możliwość sprzedaży lub zmiany przeznaczenia użytkowania budynku nie jest brana pod uwagę. Odbyłem wiele spotkań z samym Wojewodą Mazowieckim, jak i jego Zastępcą Sylwestrem Dąbrowskim oraz wystosowałem kilka pism w przedstawionej sprawie, jednak jak się okazuje na finał tej sprawy wraz z mieszkańcami gminy będę musiał jeszcze zaczekać. Obecnie większe wydarzenia kulturalne odbywają się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. To właśnie tam w tym roku odbył się już noworoczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej& Chóru Miejskiego LUX MEA oraz zaproszonych gości na który przybyło blisko pół tysiąca widzów czy finał plebiscytu Róża Burmistrza Tłuszcza i koncert z okazji Dnia Kobiet.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.