To co my tworzymy dziś – pozwala nam tworzyć lepsze jutro!

Jak uczyć i wychowywać dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi, by potrafiły okazać serce i nieść pomoc słabszym i potrzebującym? Jednym ze sposobów takiego wychowania może być włączanie dzieci do uczestniczenia w akcjach charytatywnych. Od wielu lat Publiczne Przedszkole Nr 2  ,,Leśny Zakątek” w Ząbkach propaguje między innymi taki właśnie sposób wychowania.

Akcje społeczne i charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. ,,Praca” dla innych uczy nas pokory wobec życia. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych…), integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zrobić więcej.

Biorąc pod uwagę wymienione aspekty, opracowałam i sukcesywnie wdrażam program edukacyjny ,,Wrażliwy przedszkolak empatycznym członkiem społeczeństwa”, który ma na celu organizowanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych zmierzających do zauważania przez dzieci odmienności innych oraz nabywania przez nie pozytywnego nastawienia, tolerancji i akceptacji, zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i innych potrzebujących pomocy.

Obserwacje i doświadczenia własne wyniesione z faktu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz związana z tym społeczna działalność, ukierunkowana na pomoc innym rodzicom wychowującym niepełnosprawne dzieci, stały się podstawą do podjęcia działań zmierzających do niwelowania strachu społeczeństwa przed niepełnosprawnością. Takie zachowanie można często zaobserwować wśród dorosłego społeczeństwa, dlatego ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa. Jest to cel, jaki staram się osiągać wszelkimi sposobami, zarówno w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej w przedszkolu, jak i w swojej działalności społecznej w Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach.

Już od wielu lat podopieczni Koła przychodzą do przedszkolaków z przedstawieniami teatralnymi, prezentują w przedszkolu swoje prace plastyczne w formie kiermaszów świątecznych. Dzieci z przedszkola też miały okazję prezentować swoje umiejętności teatralne przed osobami niepełnosprawnymi w ich Środowiskowym Domu Samopomocy, poznały specyfikę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku. Pragniemy rozszerzyć wzajemną współpracę zapraszając osoby niepełnosprawne do uczestniczenia w życiu przedszkolnym, a dzieci z przedszkola do zabaw organizowanych przez osoby niepełnosprawne z Koła TPD w Ząbkach w ich placówce. Dzięki takim działaniom przedszkolaki już od najmłodszych lat oswajają się z tematem niepełnosprawności, a opuszczając przedszkole idą w świat z bagażem pełnym wrażliwości i tolerancji w stosunku do innych.

21 marca przypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Tego dnia rozpoczniemy kolejną akcję mającą na celu promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Nawiązując współpracę ze Szkołą Podstawową nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie  wspólnie będziemy integrować się z osobami z Zespołem Downa zakładając skarpetki w różnych, wesołych kolorach.

Jestem przekonana, że działania, będące korelacją tych dwóch grup społecznych: osób niepełnosprawnych i młodego społeczeństwa, mogą znacząco wpłynąć na wzajemną  integrację i niwelowanie stereotypów panujących w społeczeństwie na temat osób niepełnosprawnych.

Zarówno nauczyciele, jak i rodzice wiedzą o tym, że już od najmłodszych lat należy dzieciom pokazywać, jak ważne jest serce otwarte na potrzeby innych, a najlepszym na to sposobem jest przykład ze strony dorosłych. Nasz ,,Leśny Zakątek” dostrzega konieczność włączania młodego pokolenia do niesienia pomocy innym poprzez różne formy działalności charytatywnej. Staramy się uwrażliwić dzieci na potrzeby drugiego człowieka, stwarzając sytuacje, dzięki którym małe dzieci, wolne od uprzedzeń i przesądów, uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej wyrozumiałości, tolerancji, troski, szacunku,  wsparcia, odpowiedzialności oraz empatii. W ten sposób przedszkolaki nabywają pozytywne umiejętności społeczne, jak również pełniej i wszechstronniej rozwijają swoją osobowość. Stają się osobami wrażliwymi na potrzeby innych ludzi, są mniej egocentryczne, pozbawione egoizmu, nastawione także na „dawanie”, a nie tylko „branie”. Wykształcenie w młodym człowieku odpowiednich postaw, poczucia odpowiedzialności za innych, zauważania potrzeb nie tylko własnych, ale i drugiego człowieka to cechy najbardziej wartościowe.

Pomagając innym, pomagamy także samym sobie. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy potrzebni, że mamy realny wpływ na świat, że dzięki nam może on być lepszym światem. Wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę kogoś potrzebującego daje szczęście i odmienia życie obojga. Pomagać można na różne sposoby, nawet najdrobniejszy gest ma sens, bo zmienia czyjś świat.

Od wielu lat rodzice i dzieci z przedszkola „Leśny Zakątek” biorą udział w wielu akcjach charytatywnych. Pomoc dla potrzebujących płynęła w różnej formie:

  • ,,I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”- zbiórka słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej ,,Schowek” w Ząbkach
  • ,,Konkurs na kartkę bożonarodzeniową dla chorych”- wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych z ,,Hospicjum Domowego” Księży Marianów w Warszawie.
  • W tym roku dołączyliśmy do akcji charytatywnej na rzecz Kombatantów i dzieci z Kresów Wschodnich- ,,Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK” organizowanej przez Miasto Ząbki- była to zbiórka produktów na paczki świąteczne.
  • Współpraca z ,,Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach” udział w kiermaszach ozdób świątecznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne, występy osób niepełnosprawnych dla przedszkolaków.
  • ,,Pełna miska dla schroniska”- zbiórka karmy dla podopiecznych ze schroniska ,,Bezdomniaki”.
  • Marzycielska poczta”- ogólnopolska akcja polegająca na wysłaniu kartek i listów do ciężko chorych dzieci, mająca na celu niesienie dzieciom wsparcia psychicznego w walce i wzmaganiu z chorobą.
  • ,,Góra Grosza”- zbiórka funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza rodziną.
  • Zbiórka nakrętek- wkręć się w pomaganie- akcja charytatywno- ekologiczna- zbiórka funduszy na wózek rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.
  • ,,Dar serca”- zbiórka środków czystości i przyborów szkolnych dla podopiecznych Hospicjum Domowego” Księży Marianów w Warszawie.

Głęboko wierzę, że nasze wspólne działania przyczynią się do wychowania społeczeństwa, które z dużym zrozumieniem oraz zaangażowaniem będzie włączać się w działania na rzecz poprawy życia najbardziej potrzebujących, a dzięki temu będzie zmieniać świat na lepsze.

Elżbieta Kołodziejek
Nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 2 „Leśny Zakątek”
Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.