Trasa Mostu Północnego w Markach

Trasa Mostu Północnego w Markach

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 21 lutego 2024 roku o godz. 17 00 i będzie prowadzona w formie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenia do udziału w dyskusji publicznej można przesyłać na adres poczty elektronicznej planowanie@marki.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym termin dyskusji publicznej. Dokonując zgłoszenia należy podać nazwę planu, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz datę dyskusji. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w e-mailu zwrotnym.

Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej zostały obwieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki: www.bip.marki.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń oraz w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia pod obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego.

Termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko upływa w dniu 12 marca 2024 roku, a wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres siedziby.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Kancelarii Urzędu, na adres Urząd Miasta Marki, Wydział Planowania Przestrzennego, 05-270 Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres e-mail planowanie@marki.pl ,
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Marki.

Informacja o dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach, odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams w terminie podanym wyżej w obwieszczeniu.

Możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę i mikrofon, które działają na platformie Microsoft Teams.

WAŻNE: Sprawdź wcześniej, jak działa Microsoft Teams i przetestuj działanie aplikacji pod adresem https:// Microsoft Teams /test.

Pełna treść obwieszczenia: 2 luty 2024 roku załączniki do wyłożenia do publicznego wglądu.

 

Więcej informacji z Marek

Marki - mieszkańcy chętnie korzystali z bezpłatnych badań

Marki – mieszkańcy chętnie korzystali z bezpłatnych badań

13 kwietnia wbrew utartym opiniom o „pechowej trzynastce” nie okazał się pechowy. Tego pięknego, słonecznego dnia urząd miasta wraz z dwoma przychodniami zorganizował [...]
0 komentarzy
Marki - pierwszy punkt

Marki – pierwszy punkt

W sobotę Łukasz Stasiuk i Kamil Boratyński zadebiutowali w roli trenerów pierwszej drużyny Marcovii. Pod ich wodzą  zespół zremisował na wyjeździe z Ursusem [...]
0 komentarzy
La Défense à Marki

La Défense à Marki

Drapacze chmur sięgające nieba, futurystyczne konstrukcje i dzieła sztuki współczesnej na każdym kroku. Takie właśnie jest La Défense – podparyska dzielnica biznesu, która [...]
0 komentarzy
Marki - Rzymskie wyobrażenia o świecie na podstawie monet

Marki – Rzymskie wyobrażenia o świecie na podstawie monet

MOK zaprasza na wykład prof. Renaty Ciołek z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W starożytnym Rzymie monety odgrywały ogromną rolę – nie tylko w rozwoju [...]
0 komentarzy
Marki - jak efektywnie wykorzystać czas?

Marki – jak efektywnie wykorzystać czas?

Jeżeli w każdym, kolejnym roku rośnie ilość spraw, które masz do załatwienia i masz coraz mniej czasu na ich realizację, a jednocześnie masz [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.