Trochę o idei samorządu lokalnego… czyli czy warto zostać radnym

kalata

Do napisania tego artykułu skłonili mnie znajomi, od których wielokrotnie słyszałam stwierdzenia typu: „pracujesz w urzędzie to ….” czy też „jesteś w gminie to ….” oraz spotkania z mieszkańcami, podczas których miałam wrażenie utożsamiania radnych z pracownikami urzędu miasta.

Otóż nic bardziej mylnego. Radny bowiem jest przedstawicielem mieszkańców danego okręgu wyborczego, a nie pracownikiem urzędu miasta. Do jego podstawowych funkcji należą: (1) utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, w tym przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia, w formie interpelacji i zapytań pisemnych czy też bezpośrednio podczas sesji rady miasta; (2) uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany; (3) reprezentowanie mieszkańców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.
Radny reprezentuje zatem interesy mieszkańców a nie urzędników, a te nierzadko są odmienne i kieruje się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej, jaką stanowią właśnie mieszkańcy danego miasta czy gminy.
Do zadań radnego należy zatem uczestniczenie w sesjach czyli obradach rady miasta, zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
A czym jest rada miasta? Rada miasta, którą w Ząbkach stanowi 21 radnych wybranych w wyborach samorządowych, kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powoływana jest, spośród radnych, komisja rewizyjna. Jest to jedyny organ obowiązkowo powoływany na początku każdej kadencji.
Ponadto, oprócz komisji rewizyjnej rada miasta może powołać inne, stałe lub doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. W naszym mieście, w obecnej kadencji działa pięć stałych komisji: (1) do spraw gospodarczych i komunalnych (2) finansów
i budżetu (3) inwestycyjna (4) rewizyjna i (5) społeczna.
Każda z komisji działa w oparciu i zgodnie ze Statutem Miasta Ząbki (http://www.zabki.pl/assets/zabki/media/files/ad78288c-2b31-435a-9fce-3ff0c341af19/u-xxii-23-04-2004-statut.pdf ).
Czy zatem warto ubiegać się o mandat radnego? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Decydując się bowiem na zostanie radnym musimy zdawać sobie sprawę, że oprócz tego, że jako radni sami możemy wziąć sprawy w swoje ręce i mieć realny wpływ na to co dzieje się w naszym mieście i w naszej lokalnej społeczności, to stajemy się osobami publicznymi wystawionymi na tzw. „świecznik” i musimy się liczyć
z ciągłą obserwacją a nierzadko i krytyką. Musimy zdawać sobie sprawę, że każde nasze działanie, zachowanie będzie powszechnie oceniane i komentowane.
Jest to cena za podjęcie się tej samorządowej funkcji. Jednak jeżeli, jako radni, będziemy mieć przekonanie
o słuszności swoich działań, jeżeli będzie z naszej strony zaangażowanie, jeżeli będziemy słuchać mieszkańców głęboko wierząc, że poprzez swoją aktywność, chociaż w małym stopniu możemy przyczynić się do poprawy standardu życia mieszkańców naszego miasta to warto zostać radnym. Warto zaangażować się w działalność samorządową i podjąć się wyzwania polegającego na zmianie na lepsze swojego otoczenia.
W naszym mieście znam wiele osób bardzo aktywnych na forach, w swoich lokalnych wspólnotach osiedlowych, radach rodziców, organizujących różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu zjednoczenie danej grupy osób dla szczytnej idei, ale niestety niewiele osób wykazuje zaangażowanie samorządowe.
Czym jest to spowodowane? Czy obawą przed nieznanym? Czy brakiem dostatecznej wiedzy na temat samorządu? Czy może obawą o utratę prywatności? Odpowiedź na te pytania jest trudna.
Nie zmienia to faktu, że szczególnie w naszym mieście świadomość samorządowa zdaje się być wyjątkowo niska. Bo jak wytłumaczyć tak słabą frekwencję w wyborach samorządowych, szczególnie w południowej części Ząbek? Nie wspominając już
o kandydatach na stanowisko burmistrza naszego miasta. W ostatnich wyborach samorządowych mieliśmy jedynie dwóch kandydatów zgłoszonych na ok. 32 tysiące zameldowanych mieszkańców, podczas gdy w sąsiedniej Zielonce liczącej ok. 17,5 tysięcy mieszkańców, kandydatów było siedmiu, a w Markach liczących ok. 30 tysięcy mieszkańców – sześciu.
Same cyfry – niby nic. Jednak patrząc również na liczbę kandydatów do rady miasta, gdzie w tak dużym, pod względem ludności, mieście zdarzały się okręgi, w których zgłoszonych było jedynie dwóch kandydatów na radnych nasuwa się pytanie co jest tego powodem?
Czemu w tak licznym mieście, tak niewiele osób chce mieć realny wpływ na to co się wokół nich dzieje?
Może warto przystąpić do działania, zostać radnym i zmieniać swoje otoczenie nie oglądając się na innych? Łatwo jest bowiem krytykować np. radnych na forach internetowych, a jeszcze łatwiej bez ujawniania swojej tożsamości, ale czy nie lepiej swoje spostrzeżenia i propozycje wcielić w czyn? Czy nie warto kandydować do rady miasta?
Zbliżające się wybory samorządowe są do tego najlepszym momentem. Teraz jest czas na podjęcie właściwej decyzji i odpowiedź na pytanie: czy chcę coś zmienić w moim mieście? Czy podejmę wyzwanie i wezmę swoje sprawy w swoje ręce???

Edyta Kalata – Radna Miasta Ząbki

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.