Trop i Czajka w Tłuszczu

W dniu 26 listopada 2009 roku w Muzeum Społecznym Ziemi Tłuszczańskiej została uroczyście otwarta wystawa pod tytułem ?Trop? i ?Czajka?. Ekspozycja ta została poświęcona dwóm tłuszczańskim kołom myśliwskim. Projektantem i wykonawcą ekspozycji jest Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Tadeusz Sasin.

Historia łowiectwa na naszych ziemiach sięga roku 1946 kiedy to w Tłuszczu powstało pierwsze Koło Łowieckie Trop. Około roku 1989 w wyniku podziału na naszym terenie rozpoczęło działalność Koło Łowieckie Czajka. Tradycja myśliwska na naszych ziemiach jest zakorzeniona od ponad 60 lat. Łowiectwo jest to racjonale gospodarowanie zwierzyną zgodnie z zasadami ochrony przyrody oraz gospodarką rolną i leśną. Myśliwi tłuszczańscy chronią naszą lokalną przyrodę, a ich działania doprowadziły do odbudowy zasobów dzikiej przyrody na naszych ziemiach między innymi populacji bażanta i kuropatwy.

Ekspozycja składa się z serii plansz edukacyjnych i eksponatów, które zostały wypożyczone na wystawę przez 15 myśliwych. Możemy tutaj zapoznać się z myślistwem pod wieloma kontami między innymi poprzez reprodukcje obrazów J. Kossaka, W. Kossaka, J. Fałata, satyrę na przykładzie twórczości E. Lutczyna i J. Frankowskiego, oraz pieśń myśliwską. Na wystawie znajdują się bogate zbiory akcesoriów myśliwskich takich jak kubki, szklanki, filiżanki z motywami myśliwskimi, broń palna, noże myśliwskie, ładownice, trąbki sygnałowe, oraz wiele innych przedmiotów niezbędnych na polowaniu. Duży nacisk organizatorzy położyli na lokalną faunę która jest tutaj prezentowana pod postacią trofeów myśliwskich. Na wystawie można między innymi obejrzeć dziesiątki poroży jelenia, łosia, szable dzika. Licznie reprezentowane są skóry zwierząt leśnych takich jak: dzik, jeleń, lis, borsuk, tchórz, jenot. Eksponowane są także między innymi zwierzęta wypchane takie jak: borsuk, bażant, kaczki, cietrzew, sokół.

Ekspozycja ta ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Można się tutaj zapoznać z szeroko pojętą tematyką łowiecką. Dzięki licznym eksponatom przedstawiającym miejscową faunę zwiedzający może poznać zwierzęta które występują na obszarze ziemi tłuszczańskiej. Wystawę tą polecam wszystkim mieszkańcom Tłuszcza, a szczególnie uczniom lokalnych szkół. Wystawa może być bardzo wartościowym uzupełnieniem takich zajęć jak środowisko, biologia, oraz ogólnych rozważań dotyczących naszej małej ojczyzny w kontekście przyrodniczym. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zagłębienia się w świat łowów i naszej tłuszczańskiej przyrody.

Organizatorami wystawy są Koła Łowieckie Trop i Czajka. Patronat nad nią objął burmistrz Tłuszcza i Przewodniczący Rady Miasta. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz powiatu, miasta, duchowieństwa, zaproszeni goście, oraz mieszkańcy. Otwarcie wystawy zostało uświetnione przemówieniami pana Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej T. Sasina, pana prezesa Koła Łowieckiego Trop pana K. Banaszaka, Przedstawiciela Koła Łowieckiego Czajka pana A. Prokopowicza, oraz Burmistrz Tłuszcza K. Białka i proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego ks. W. Trojanowskiego.

Rafał Łukasz Ostrowski