Trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu ?Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypomina, że trwa nabór wniosków na otrzymanie pomocy finansowej w ramach programu  ?Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu województwa mazowieckiego?.

Osoby fizyczne i prawne, które prowadzą działalność gospodarczą  mogą składać wnioski o udzielenie dofinansowania indywidualnie. Natomiast w imieniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników  oraz wspólnot mieszkaniowych, wnioski o dofinansowanie składa gmina.  Dopuszcza się złożenie przez jednostkę samorządu terytorialnego jednego wniosku o dofinansowanie obejmującego unieszkodliwianie azbestu znajdującego się na obiektach lub działkach mieszkańców gminy (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych) oraz na obiektach lub działkach, które są własnością Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Do zadań samorządu gminnego należy gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa.

Gminy mają obowiązek demontażu i utylizacji tych wyrobów do roku 2032.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.