Turystyczne zagospodarowanie szansą rozwoju doliny Bugu

Powiat wołomiński prowadzi działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Kuligów. W planach jest utworzenie punktu postoju rowerowego z wiatą turystyczną ze stojakiem rowerowym. Planuje się remont drogi wiodącej od tego punktu do obszarów znajdujących się bezpośrednio nad rzeką Bug. Starostwo pozyskało środki unijne na ten cel.

Starostwo wołomińskie przystępuje do szeregu działań mających na celu zaspokojenie potrzeby turystów, w tym także turystów niepełnosprawnych, do spokojnego odpoczynku, dostępu do informacji oraz do bezpiecznego podróżowania do miejsc atrakcyjnych turystycznie.

W ramach projektu zagospodarowany ma być fragment działki położonej przy  drodze na którym powstaniem mała infrastruktura turystyczna: drewniana wiata turystyczna dla rowerzystów ze stołem i ławkami ? pozwalająca turystom wypocząć, zjeść posiłek, schronić się przed słońcem i deszczem, stojaki na rowery, kosz na śmieci i odpowiednia tablica informacyjna. Starostwo zapowiada również, że przeprowadzi remont drogi wraz z krawężnikami i poboczami na odcinku 630 metrów prowadzącej od wiaty do miejsc położonych bezpośrednio nad rzeką Bug. Remont drogi będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poziomu poboczy kruszywem naturalnym.

Na realizację tego zamierzenia starostwo pozyskało zewnętrzne dofinansowanie unijne w wysokości 155.983 zł w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności – Program Operacyjny ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013?.