Uczeń na wakacjach. Zmarnowany czas?

Brown Vintage Photo Collage Facebook Post

Słoneczna Szkoła Podstawowa, działająca od 2015 roku w Kobyłce, kładzie ogromny nacisk na wspieranie dziecka w rozwoju, a rodziców w procesie wychowawczym – podkreśla Katarzyna Pluta, dyrektor Słonecznej Szkoły Podstawowej w Kobyłce w rozmowie ze Zbigniewem Grabińskim

– Zacznijmy nietypowo: czy dyrektor szkoły ma teraz wakacje?
– Nie ma, nie mają też nauczyciele. Organizujemy w naszej Słonecznej Szkole w Kobyłce, półkolonie nie tylko dla naszych uczniów, ale dla wszystkich chętnych dzieci w wieku „młodszoszkolnym”. Wreszcie i my możemy dać upust własnej potrzebie zabawy wraz z dziećmi. Co robimy? Kodujemy, jeździmy na wycieczki, gramy, gotujemy i jeszcze robimy wiele, wiele interesujących rzeczy.
W tej chwili, gdy z Panem rozmawiam, na placu zabaw rozgrywany jest nasz Słoneczny Mini Mundial – Pan Psycholog na bramce – hm! Tylko dyrektor, jak zwykle „w papierach”. Ciekawe, czy dzieci zechcą dzisiaj wyjść ze szkoły, gdy po nich przyjadą rodzice, różnie to bywa.
– Funkcję dyrektora szkoły niepublicznej w Kobyłce objęła Pani niedawno. Mieszka Pani  w Warszawie, co skłoniło Panią do objęcia tej funkcji w podwarszawskiej szkole?
– Moje pierwsze wrażenia było takie: to najpiękniejszy budynek szkolny w promieniu wielu kilometrów,
z dużymi jasnymi salami, kolorowymi meblami, pięknym nowoczesnym wyposażeniem. Drugie wrażenie: niezwykłe miejsce, stworzone według koncepcji skierowanej na szacunek i uważność w stosunku do małego człowieka. W myśli przewodniej i działaniach całego personelu widać pietyzm i konsekwencję we wcielaniu tych wartości. Dzięki temu powstał znakomity zespół ludzi wspierających rozwój dziecka. Zafascynował mnie ten potencjał, chciałam uczestniczyć w jego rozwijaniu.
– Ale w wakacje można chyba odpocząć od szkoły? Dzieci już się nie uczą, nie ma egzaminów, nie trzeba ich gonić do prac domowych. A zresztą przez wakacje trochę dorosną, i może sprawniej im pójdzie w kolejnym roku szkolnym.
– Wakacje nie są przerwą w rozwoju dziecka. Współczesne tempo życia, pędzące zmiany cywilizacyjne, o których mówiliśmy podczas pierwszej rozmowy, nie omijają dzieci. Rozwój dziecka rzadko odbywa się linearnie, częściej są to skoki rozwojowe, bariery, które nagle pojawiają się i które trzeba pokonać – tzw. progi rozwojowe, zdarzenia losowe, na które nie mamy wpływu, a które odbijają się na małym człowieku. Wszystko to powoduje, że filozofia wychowawcza wcześniejszych pokoleń, opierająca się na przekonaniu „dajmy dziecku czas, a samo minie” – już nie ma zastosowania. Dlatego mądre, profesjonalne, umiejętne wspieranie dziecka w rozwoju, a rodziców w wychowaniu, jest takie ważne. Ten nurt już od dawna jest wskazywany i upowszechniany przez pedagogów i psychologów, istnieje już w szkołach polskich i europejskich. Istnieje również w Szkole Słonecznej. Wszyscy, jako rodzice, mamy, mieliśmy lub będziemy mieli jakoś problem, kłopot ze swoim dzieckiem. Cudownie grzeczne, niekłopotliwe dzieci nie istnieją. Proces wychowawczy i edukacyjny to właśnie rozwiązywanie, pokonywanie różnorakich problemów, dlatego warto mieć w tym procesie mądrego partnera. Dobra szkoła pilnuje, aby ewentualne bariery nie wpływały negatywnie na karierę szkolną ucznia, i nie zatrzymywały jego rozwoju, również, a może przede wszystkim w nabywaniu wiedzy i umiejętności.
– Jakie to umiejętności?
– Klasyczne: umiejętność płynnego czytania, pisania, liczenia, umiejętności lingwistyczne, informatyczne, ale także umiejętność poszukiwania informacji, selekcjonowania jej, krytycznej oceny jej jakości. Warto zaznaczyć, że niewielu uczniom na przeszkodzie stają dzisiaj braki w możliwościach poznawczych, przyswajania wiedzy – to, co nazywamy inteligencją. Najwięcej małych i dużych katastrof w karierze szkolnej stwarzają umiejętności społeczne, które wraz z rozwojem emocjonalnym często nie nadążają za rozwojem intelektualnym. Tak powstają nowe zadania edukacyjne, a może właściwsze byłoby określenie „edukacyjno-wychowawcze”. Ważne, aby uczyć pracy w zespole, świadomości własnych emocji i umiejętności radzenia sobie z nimi, prawidłowych interakcji społecznych. Warto dbać
o te umiejętności przez cały rok kalendarzowy – nie tylko szkolny. To nowe wyzwania dla instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem. Bardzo ważne, o ile nie najważniejsze.

Słoneczna Szkoła Podstawowa,
Kobyłka, ul. Jana Brzechwy 5, tel. 728 327 930
www.szkolasloneczna.edu.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.