#UEpomaga – szpital w Wołominie i Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawy 1920 r. w Radzyminie z unijnym wsparciem

Mazowsze zwiększy pulę środków na walkę z COVID-19 o kolejne 105 mln zł, z czego 90 mln zł z UE. Jest w tej sprawie decyzja Komisji Europejskiej. Dodatkowe wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie mieszkańców regionu. Do tej pory na pomoc mazowieckim szpitalom samorząd Mazowsza przekazał już ponad 255 mln zł. Do placówek z regionu trafił już sprzęt i środki ochrony osobistej za ponad 192 mln zł.

Największy projekt unijny!

Dzięki uruchomionemu projektowi unijnemu do 75 placówek medycznych z Mazowsza trafiają niezbędne urządzenia, wyposażenie i środki ochrony osobistej. W szpitalach trwają także prace remontowo-budowlane. To obecnie największy realizowany na Mazowszu projekt unijny. Jego wartość, po zwiększeniu o kolejne 105 mln zł, wyniesie 360 mln zł.

Dodatkowe 105 mln zł

Niestety wirus nie odpuszcza, a służba zdrowia jest u kresu swoich możliwości. W szpitalach brakuje nie tylko personelu do pracy, ale także sprzętu i wyposażenia, zauważa marszałek Adam Struzik. ? To bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ale z największym wyzwaniem codziennie muszą się mierzyć nasze szpitale i ich personel. Dlatego wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o przyznanie kolejnych środków na walkę z koronawirusem. Udało się. Dodatkowe 105 mln zł zostanie przeznczone na kolejne zakupy dla mazowieckich szpitali, w tym przede wszystkim sprzęt ratujący zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza ? mówi marszałek.

Dzięki środkom unijnym samorząd Mazowsza doposaża mazowieckie szpitale w niezbędny sprzęt, urządzenia i środki ochrony. Mazowsze już w marcu, jako jedno z pierwszych województw uruchomiło unijne środki na walkę z koronawirusem, zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk. ? Do tej pory to aż 255 mln zł wsparcia na sprzęt i wyposażenie mazowieckich szpitali. Uruchamiamy właśnie kolejne 105 mln zł na walkę z koronawirusem. Chcemy przeznaczyć je w pierwszej kolejności na zakup sprzętu ratującego życie, w tym przede wszystkim do tlenoterapii. Na bieżąco zbieramy zapotrzebowanie od partnerów projektu ? dodaje.

Wsparcie dla placówek medycznych z subregionu warszawskiego wschodniego

Dzięki środkom unijnym w wysokości 255 mln zł do 75 szpitali i stacji pogotowia ratunkowego z Mazowsza trafił niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory do placówek z subregionu warszawskiego wschodniego trafiło już 104 sztuki aparatury medycznej, 276 sztuk wyposażenia oraz 675 tys. sztuk środków ochrony osobistej i 19 000 litrów płynów do dezynfekcji. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył do tej pory 9,8 mln zł.

? Od początku pandemii nasze działania skierowaliśmy w stronę pomocy mazowieckiej służbie zdrowia. Do tej pory udało nam się zakupić 40 tys. sztuk sprzętu medycznego oraz 17,3 mln sztuk środków ochrony osobistej. Pomagaliśmy szpitalom w tym trudnym okresie i będziemy pomagać dalej. Uruchomiliśmy kolejnych 105 mln zł na walkę z COVID-19. Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalami, i zbieramy zapotrzebowanie na kolejny sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjentów ? mówi Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący komisji zdrowia i kultury fizycznej w sejmiku województwa mazowieckiego.

  • Szpital Płucny w Otwocku

Od początku trwania pandemii do Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku dzięki wsparciu samorządu trafiło 287 sztuk specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. To m.in.: 3 mikroskopy laboratoryjne, barwiarka mikrobiologiczna, pompa perystaltyczna, 10 nebulizatorów/inhalatorów, tor wizyjny z wideobronchoskopami, 3 aparaty EKG, 3 wózki medyczne m.in. reanimacyjny z wyposażeniem, zabiegowy i anestezjologiczny, 3 bronchofiberoskopy/bronchoskop z oprzyrządowaniem, analizator hematologiczny, aparat USG mobilny, aparat USG, 2 komory laminowane, 10 aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej, 2 aparaty RTG, aparat RTG mobilny, 3 kardiomonitory z dodatkowym wyposażeniem i funkcjami, 33 łóżka do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii z materacami i szafkami przyłóżkowymi, 15 stołów zabiegowych, stacja dokująca z pompami strzykawkowymi, 2 myjnie/myjki dezynfekatory, 6 lamp przepływowych, 40 reduktorów do tlenu, cieplarka laboratoryjna, aparat AMBU z workami AMBU, 6 koncentratorów tlenu, laryngoskop z oprzyrządowaniem, aparat do szybkiego toczenia płynów, 2 ogrzewacze do płynów, 50 pojemników na odpady zakaźne, 3 wirówki laboratoryjne, chłodnia laboratoryjna, 15 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania powietrza, 2 ssaki medyczne z wyposażeniem, 10 pulsoksymetrów, 13 aparatów do mierzenia ciśnienia, 12 stetoskopów, 12 termometrów, urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności, wózek transportowy oraz 12 chłodni farmaceutycznych wyposażonych w chłodnice wentylatorowe zapewniające wymuszony obieg powietrza. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 4,7 mln zł.

Do placówki trafiło także 6 200 litrów płynu do dezynfekcji i 293 tys. sztuk środków ochrony osobistej m.in. 3,2 tys. ochraniaczy na buty, 195 tys. rękawiczek, 700 gogli, 650 przyłbic, 1,3 tys. kombinezonów, 1,5 tys. fartuchów barierowych, 750 fartuchów chirurgicznych, 15,4 tys. masek FFP2 I KN95, 7,2 tys. masek FFP3, 67,5 tys. masek chirurgicznych/medycznych, 2 600 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 3 600 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Ich wartość to 1,1 mln zł.

Ponadto samorząd Mazowsza przekazał placówce ponad 1 mln zł na roboty budowlane m.in. malowanie ciągów komunikacyjnych w pawilonie głównym i izbie przyjęć farbami bakteriobójczymi, modernizację wewnętrznych dróg komunikacyjnych, wydzielenie izolatki i pokoju spotkań z rodziną, malowanie farbami bakteriobójczymi w hospicjum stacjonarnym, modernizacja chłodzenia i wentylacji w pawilonie głównym z utworzeniem dodatkowego pionu dla pawilonu głównego oraz zakup i montaż 6 agregatorów skraplających, malowanie farbami bakteriobójczymi i modernizacja pomieszczeń personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych w pawilonie A i B oraz utworzenie tymczasowych poczekalni dla pacjentów w pawilonach B i głównym.

  • Szpital w Wołominie

Na pomoc województwa mógł też liczyć Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Do tej pory placówka otrzymała centralę monitorującą, 6 kardiomonitorów z wyposażeniem dodatkowym i funkcjami oraz urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności. Trafiło do niej także 3 600 litrów płynu do dezynfekcji i blisko 85 tys. sztuk środków ochrony osobistej m.in. 810 ochraniaczy na buty, 300 rękawiczek z przedłużonym mankietem, 33,6 tys. rękawiczek, 200 gogli, 200 przyłbic, 200 kombinezonów, 100 fartuchów barierowych, 150 fartuchów chirurgicznych, 7,4 tys. masek FFP2 i KN95, 1 tys. masek FFP3, 41 tys. masek chirurgicznych/medycznych, 1 300 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 2 300 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Wartość przekazanego sprzętu i środków ochrony osobistej to blisko 780,9 tys. zł.

  • Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku

Dzięki środkom unijnym Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku otrzymało 2 100 litrów płynu do dezynfekcji oraz 115 tys. sztuk środków ochrony osobistej m.in.: 1 tys. ochraniaczy na buty, 3 tys. rękawiczek z przedłużonym mankietem, 58 tys. rękawiczek, 190 gogli, 400 przyłbic, 1.1 tys. kombinezonów, 800 fartuchów barierowych, 400 fartuchów chirurgicznych, 11,8 tys. masek FFP2 i KN95, 900 masek FFP3, 37,4 tys. masek chirurgicznych/medycznych, 1 050 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 1 050 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Zakup środków ochrony pochłonął blisko 469 tys. zł.

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku

Z kolei Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza otrzymało m.in. 20 aparatów do mierzenia ciśnienia i 30 termometrów. Do placówki trafiło także 3 000 litrów płynu do dezynfekcji oraz blisko 69 tys. środków ochrony osobistej m.in. 2,1 tys. ochraniaczy na buty, 40 tys. rękawiczek, 200 gogli, 200 przyłbic, 678 kombinezonów, 450 fartuchów barierowych, 150 fartuchów chirurgicznych, 3,2 tys. masek FFP2 i KN95, 300 masek FFP3, 21,6 tys. masek chirurgicznych/medycznych, 1 000 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 2 000 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Zakup sprzętu i środków ochrony pochłonął blisko 341,6 tys. zł.

  • Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowych Dworze Mazowieckim dzięki wsparciu unijnemu otrzymało aparat RTG mobilny, 5 kardiomonitorów z dodatkowym wyposażeniem i funkcjami oraz 15 butli tlenowych/butli tlenowych w reduktorem. Do placówki trafiło także 3 800 litrów płynu do dezynfekcji oraz 87 tys. sztuk środków ochrony osobistej m.in. 1 tys. ochraniaczy na buty, 100 rękawiczek z przedłużonym mankietem, 5,2 tys. rękawiczek, 430 gogli, 1,8 tys. przyłbic, 960 kombinezonów, 450 fartuchów barierowych, 50 fartuchów chirurgicznych, 6,2 tys. masek FFP2 i KN95, 900 masek FFP3, 1,1 tys. masek chirurgicznych/medycznych, 2 300 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 1 400 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Zakup sprzętu i środków ochrony pochłonął blisko 1,1 mln zł.

  • Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawy 1920 r. w Radzyminie

Na wsparcie mogło też liczyć Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawy 1920 r. w Radzyminie ? Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Szpital otrzymał 5 pulsoksymetrów i 9 termometrów. Do placówki trafiło także 300 litrów płynów do dezynfekcji oraz 25,6 tys. sztuk środków ochrony osobistej m.in. 792 ochraniaczy na buty, 21 tys. rękawiczek, 200 gogli, 100 przyłbic, 100 kombinezonów, 3 tys. masek FFP2 i KN95, 500 masek FFP3 oraz 300 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Zakup sprzętu i środków ochrony pochłonął 116,5 tys. zł.

To nie jest jedyne wsparcie dla mazowieckich szpitali. Cały czas podpisywane są umowy z drugiego etapu unijnego projektu. Realizowane są kolejne zamówienia dotyczące m.in. zakupu mobilnego aparatu RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku oraz Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie ? Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ponadto planowany jest zakup tomografu komputerowego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie ? Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

Projekt ?Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego? jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 255 mln zł, z tego 224,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

Czy na Mazowszu powstanie pierwszy w Polsce ośrodek zdrowia psychicznego małego dziecka?

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie będzie rozbudowane. Część nowego budynku zostanie w pełni dostosowana do diagnozowania i terapii niemowląt. Jest to szczególnie ważne, [...]
0 komentarzy
Przypomnienie o kolejnej edycji rozkładu jazdy obowiązującej od 10 grudnia

Przypomnienie o kolejnej edycji rozkładu jazdy obowiązującej od 10 grudnia

Przypominam, że od 10 grudnia wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy. Pierwsza organizacja zamknięciowa będzie obowiązywała do dnia 9 marca 2024 r. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 6 do 15 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Przedłużenie stopni alarmowych Bravo i Charlie-CRP na terenie kraju

Przedłużenie stopni alarmowych Bravo i Charlie-CRP na terenie kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze całego kraju. Zarządzenie [...]
0 komentarzy
Daj życie – podsumowanie kampanii informacyjnej samorządu Mazowsza

Daj życie – podsumowanie kampanii informacyjnej samorządu Mazowsza

Mała liczba narządów i tkanek pobieranych od osób zmarłych sprawiła, że samorząd Mazowsza podjął działania edukacyjne związane z transplantologią. W 2022 r. zainaugurowano [...]
0 komentarzy
Terytorialsi północnego Mazowsza są już po przysiędze!

Terytorialsi północnego Mazowsza są już po przysiędze!

W sobotę 2 grudnia br. w ciechanowskich koszarach odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Batalionu Dowodzenia WOT. Była [...]
0 komentarzy

Mazowsze ma pieniądze dla przedsiębiorstw i OZE

Województwo mazowieckie przekaże 360 mln zł (w tym 271 mln zł to środki UE) na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw oraz odnawialne źródła energii. Skorzystają [...]
0 komentarzy
Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości!

Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości!

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przeprowadziło kampanię społeczną pod hasłem „Sprawni – niepełnosprawni”, która miała pokazać, że osoby z niepełnosprawnością to bardzo zróżnicowana społeczność [...]
0 komentarzy

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o najlepszych tegorocznych maturzystach i nauczycielach opiekujących się stypendystami, wsparciu [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 5 do 14 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.