UM Ząbki zaprasza do składania ofert

W dniach 22.12.2023 r. i 02.01.2024 r. Urząd Miasta Ząbki będzie nieczynny

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza do składania ofert na wykonanie niniejszych zamówień.

1. Przedmiot zamówienia: ?Warsztaty tańca orientalnego dla mieszkanek Ząbek?.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach ul. Piłsudskiego 35.

3. Termin realizacji zamówienia: soboty i/lub niedziele do dnia 31.03.2020 r.

4. Termin płatności: 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. Kryterium oceny oferty i sposób jej oceny: najniższa cena i oferta zgodna z przedstawioną.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lutego 2020 r. do godz.12.00, na formularzu z załącznika, w formie:

1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki lub

2) faksem na numer: (22) 51-09-888 lub

3) w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@zabki.pl

7. Kontakt w razie pytań: tel. 22 51 09 792.


Przedmiot zamówienia: ?Warsztaty Zdrowia dla mieszkańców Ząbek?
– wykłady dot. zdrowia + ewentualnie, ćwiczenia w tym zakresie.

Zajęcia z terapeutami różnych technik, pozwalających zachować zdrowie dla osób zdrowych i chorych, szczególnie tych przewlekle.
Zajęcia przeznaczone będą dla osób pełnoletnich.

Celem warsztatów ma być propagowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zrozumienia co jest nam choroba, jakie są możliwości leczenia i gdzie szukać porady oraz jak radzić sobie z konkretnymi problemami zdrowotnym, np. nadwaga, niedowaga, problemy z kręgosłupem, dysleksja, autyzm, rak, alkoholizm itp.

  1. Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach ul. Piłsudskiego 35.
  2. Termin realizacji zamówienia: soboty i/lub niedziele do dnia 31.03.2020 r.
  3. Termin płatności: 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
  4. Kryterium oceny oferty i sposób jej oceny: najniższa cena i oferta zgodna z przedstawioną w zapytaniu.
  5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lutego 2020 r. do godz.12.00 na formularzu z załącznika, w formie:
  1. pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki lub
  2. faksem na numer: (22) 51-09-888 lub
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@zabki.pl

Kontakt w razie pytań: 22 51 09 792

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.