Upłynął termin złożenia deklaracji ws. opłaty za gospodarowanie odpadami | Miasto Ząbki

UM Ząbki przypomina, że do 30 września 2019 r. należało złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wzorem deklaracji uwzględniającym podział gospodarstw domowych na:

  • jednoosobowe – z opłatą 45 zł miesięcznie, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
    oraz 90 zł miesięcznie, gdy odpady nie są segregowane,
  • wieloosobowe – z opłatą 70 zł miesięcznie, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny oraz 140 zł miesięcznie, gdy odpady nie są segregowane.

Zmienione stawki opłat obowiązują od 1 października 2019 r., natomiast dane zawarte
w deklaracji będą weryfikowane na podstawie ilości zużytej wody na danej nieruchomości.

Gospodarstwa domowe jednoosobowe tworzą wyłącznie samotnie mieszkające pojedyncze osoby.

Prosimy o niezwłoczne złożenie deklaracji, tak aby możliwe było prawidłowe ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami, bez narażania się na sankcje ze względu na niewywiązanie się
z ciążącego na nas obowiązku. Aktualnie, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.