Uwaga na termin 500 plus i 300 plus | Gmina Jadów

Uwaga rodzice, którzy już pobierali 500 plus, należy pilnować terminu nowego wniosku. Jeśli świadczenie przysługiwało do końca września, nowy wniosek należy złożyć do końca października, gdyż za każdy przeoczony miesiąc pieniądze nam przepadną. Jeżeli wniosek wpłynie do końca października świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie.

Z kolei rodzice i opiekunowie planujący tegoroczną wyprawkę, czyli 300 plus dla ucznia, mają czas na złożenie wniosków do 30 listopada. Pieniądze otrzymają w ciągu dwóch miesięcy. Dochody rodziny też nie mają tu żadnego znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.