VI Krajowy Kongres Forów Skarbników: Współpraca, Zmiany, Finanse Publiczne

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników: Współpraca, Zmiany, Finanse Publiczne

12-13 marca 2024 roku odbędzie się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które już na stałe wpisało się do samorządowego kalendarza.

Podczas dwóch intensywnych dni Kongresu, uczestnicy będą mieli okazję brać udział w debatach, wystąpieniach i panelach dyskusyjnych, poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z finansami publicznymi – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Na Kongresie eksperci i praktycy z całego kraju będą omawiać kwestie związane z wdrożonymi i planowanymi zmianami w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST.

Kongres stanowi doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Patronatu nad Kongresem udzieliły m.in.: Ministerstwo Finansów, Senator Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Patronat Honorowy, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych – Partner Honorowy Merytoryczny, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Partnerzy Merytoryczni.

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Wydarzenie to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale także integracja środowiska Skarbników poprzez budowanie relacji i sieci kontaktów.

Organizatorem spotkanie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VI Krajowy Kongres Forów Skarbników, który odbędzie się 12-13 marca 2024 roku. To niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz budowania relacji w samorządowym środowisku.

W programie Kongresu przewidzieliśmy m.in. następujące punkty:

  • DEBATA: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego. 
  • Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji.
  • Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarządzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy.
  • Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych w praktyce. Czy wprowadzane zmiany w przepisach to dobry kierunek?
  • Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego.
  • Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.
  • Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Odzyskiwanie VAT. Czy jest możliwy udział w VAT JST?
  • Subwencja oświatowa – potrzeby i kierunki zmian.

Więcej szczegółowych informacji:
www.kongresskarbnikow.pl

Więcej informacji z Mazowsza

Mazowsze liderem innowacji!

Mazowsze liderem innowacji!

Województwo mazowieckie liderem Barometru Innowacyjności! Mazowsze uzyskało bardzo wysoki poziom we wszystkich analizowanych kategoriach. Zasoby ludzkie, innowacyjność przedsiębiorstw, działalność badawczo-rozwojowa czy rozwój gospodarczy [...]
0 komentarzy
Rower rządzi!

Rower rządzi!

Spełnia zarówno funkcje robocze, jak i rekreacyjne – niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku użytkownika. Jeździmy jednośladem do szkoły, na uczelnię i do [...]
0 komentarzy
Zachorowałeś gdy twoja umowa o pracę wygasła? Dowiedz się co ci przysługuje.

Zachorowałeś gdy twoja umowa o pracę wygasła? Dowiedz się co ci przysługuje.

Rozchorowałeś się w momencie, gdy twoja umowa o pracę wygasła? Masz prawo do płatnego chorobowego, jeśli dostałeś eZLA wciągu 14 dni po ustaniu [...]
0 komentarzy
Ruszył nabór wniosków „Dobry Start”

Ruszył nabór wniosków „Dobry Start”

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”.  Program to inwestycja w [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 10 do 20 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.