VIII Powiatowy Konkurs Poetycki

Organizatorem konkursu zatytułowanego ?Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego? jest Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach przy współorganizacji Powiatu Wołomińskiego oraz Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego. Patronat nad konkursem objął Starosta Wołomiński.
Celem konkursu jest przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana Twardowskiego, twórcza interpretacja wybranych utworów, integracja środowisk powiatu wołomińskiego.
Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych: ? uczniowie szkół podstawowych (klasy 0 – III)
? uczniowie szkół podstawowych (klasy IV ? VI) oraz ? gimnazjaliści
Organizatorzy określili następujące kategorie konkursu: Recytacja – prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min) oraz poezja śpiewana indywidualnie lub zespołowe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zespół do 6 osób ? instrumenty własne)
Konkurs składa się z dwóch etapów: W pierwszym etapie odbędą się ELIMINACJE GMINNE, które zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie. Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w konkursie należy przesłać do dnia 11.10.2016 r. na adres MOK-u.
Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w finale konkursu należy przesłać do dnia 18.10.2016 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki, tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl. Finał konkursu odbędzie się w dniu 27 października o godz. 10:00 w Ząbkach, ul. Słowackiego 21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.