VIII Sesja Rady Miasta Zielonka

Urząd Miasta Zielonka nieczynny 31 maja

VIII Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Zielonka ? ul. Lipowa 5

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z działań podjętych w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę Zielonka.
5. Raport o stanie Miasta Zielonka 2018 r.
a) Przedstawienia raportu o stanie Miasta Zielonka 2018 r. przez Burmistrza Miasta Zielonka;
b) Debata nad raportem o stanie Miasta Zielonka 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania.
(Druk Nr 78)
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2018 r. (Druk Nr 79)
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. (Druk Nr 80)
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019. (Druk Nr 84)
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2019 ? 2027. (Druk Nr 85)
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. (Druk Nr 82)
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Druk Nr 83)
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody. (Druk Nr 86)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019r. (Druk Nr 81)
15. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

Sesja ma charakter otwarty

Źródło: UM Zielonka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.