W odpowiedzi na apel

W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego, uchwałę w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowna do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 Ministerstwa Infrastruktury podjęły dotychczas: Rada Miejska w Kobyłce; Rada Miejska w Markach, Rada Miejska w Radzyminie, Rada Miejska w Tłuszczu, Rada Miejska w Wołominie, Rada Miejska w Ząbkach, Rada Miejska Zielonce; Rada Gminy w Brańszczyku, Rada Gminy w Dąbrówce, Rada Gminy w Długosiodle, Rada Gminy w Jadowie, Rada Gminy w Klembowie, Rada Gminy w Poświętnem, Rada Gminy w Strachówce, Rada Gminy w Zabrodziu, Rada Powiatu Wołomińskiego, Rada Powiatu Wyszkowskiego, Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej.

Jednocześnie informuję, że spośród adresatów uchwały Nr XXXIV-250/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotychczas pisemne poparcie dla niniejszej inicjatywy wyrazili: Ministerstwo Infrastruktury- Departament Dróg i Autostrad; Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego; Marszałek Województwa Mazowieckiego; Posłowie na Sejm RP VI Kadencji: Marek Balicki; Mariusz Błaszczak; Ryszard Kalisz; Paweł Poncyliusz; Stanisława Prządka; Marek Suski

Ponadto odbyło się spotkanie z posłem Januszem Piechocińskim Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury z udziałem Macieja Urmanowskiego Starosty Wołomińskiego i Edwarda Olszowego, Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obwodnicy Marek. Ustalono następne spotkanie

z udziałem Ministra Infrastruktury i Dyrekcją Departamentu Dróg i Autostrad.

Inicjatorom akcji w sprawie obwodnicy Marek ?Grupie Marki 2020? przekazuję wyrazy uznania i jednocześnie deklarujemy dalszą współpracę i wsparcie dla Waszej inicjatywy, której realizacja jest tak istotna dla Mieszkańców naszego Powiatu.

Z poważaniem Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy