W Tłuszczu rozdysponowano ponad 3,5 mln złotych

dotacja

24 września 2020 r. Rada Miejska w Tłuszczu rozdysponowała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  3 502 610 zł na poszczególne zadania inwestycyjne celem uzupełnienia wkładu własnego

Jednym z nich jest rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie Gminy Tłuszcz. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa na osiedlu Długa w Tłuszczu. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 123 411 zł, w tym dofinansowanie 500 000 zł
Dofinansowanie w wysokości 2 600 000 zł, przeznaczono na przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz.
W ramach zadania zostanie wykonana druga część III etapu budowy sieci wodno- kanalizacyjnej na osiedla Klonowa- Norwida w Tłuszczu. Całkowita wartość tej inwestycji opiewa na kwotę 23 276 034 zł
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz to kolejne zadanie inwestycyjne, które wymagało uzupełnienia wkładu własnego. W ramach zadania została wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na osiedlu Borki w Tłuszczu. Kwota dofinansowania tego zadania wynosi 40 610 zł, a całkowita wartość inwestycji to 1 396 110 zł
Na dofinansowanie zadania Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów przeznaczono 362 000 zł
Całkowita wartość inwestycji 456 780 zł

Źródło: UM Tłuszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.