W Zielonce powstaje nowoczesne Laboratorium Aerodynamiki

Pod koniec przyszłego roku w Zielonce rozpocznie działanie jeden z największych i najnowocześniejszych ośrodków badawczych na świecie, wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych w przemyśle lotniczym. W ubiegłym tygodniu wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowoczesnego laboratorium.

Konsorcjum pod nazwą ?Polonia Aero? (Avio Aero przy współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 4 S.A.), Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską, rozpoczęło budowę Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych w Zielonce. Będzie ono przeznaczone do testowania w skali 1:1 lub mniejszej, turbin niskiego ciśnienia stosowanych w silnikach lotniczych nowej generacji. Będzie to jedno z największych i najnowocześniejszych tego typu ośrodków badawczych na świecie, wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych w przemyśle lotniczym, w tym do testowania prototypów turbin, jak i do testowania demonstratorów technologii wykorzystywanych w produkcji silników lotniczych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 188.8 milionów złotych (z czego 160.4 miliony złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 28.3 miliony złotych to środki z budżetu państwa). Badania te to obowiązkowy krok w celu zwiększenia efektywności i wydajności modułów turbin. Laboratorium w Zielonce będzie największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem na świecie, w którym aerodynamiczne warunki turbiny będą podobne do tych, które występują w czasie lotu, lecz w niższych temperaturach: stąd technologia ta nosi nazwę ?Cold Flow?.

Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych zakłada stworzenie ok. 25 nowych miejsc pracy dla inżynierów i pracowników naukowych z dziedziny lotnictwa. Będzie ono otwarte zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla młodych studentów inżynierii lotnictwa z Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz pozostałych uczelni technicznych. Podczas badań nad turbinami niskiego ciśnienia początkujący inżynierowie będą mogli pozyskać praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. Zajęcia w laboratorium będą solidną podstawą dla młodych inżynierów na coraz bardziej wymagającym rynku pracy i umożliwią globalnym koncernom pozyskanie nowych utalentowanych pracowników. Współpraca między polskimi uniwersytetami wzmocni efekt synergii w polskiej nauce i w całym przemyśle lotniczym.

Ten nowoczesny ośrodek badawczy będzie funkcjonował w tzw. ?formule otwartej? co jest niespotykanym dotąd rozwiązaniem w tego rodzaju jednostkach naukowych. Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych będzie otwarte zarówno dla ośrodków badawczych jak i dla partnerów biznesowych. Każdy prywatny podmiot gospodarczy będzie miał dostęp do tej nowocześniej infrastruktury badawczej i będzie mógł przeprowadzać w niej testy silników oraz prototypów silników.

Inicjatorami projektu są najwybitniejsi polscy specjaliści w dziedzinie badań na turbinami silników lotniczych z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej jak i partnerzy przemysłowi, w tym firma Avio Aero i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. w Warszawie. Podmioty te utworzyły w roku 2008 konsorcjum naukowo-przemysłowe pod nazwą Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych ?Polonia Aero?

Celem konsorcjum jest wybudowanie sieci laboratoriów, wzmacniających efekt synergii, które będą prowadzić zaawansowane badania z dziedziny aerodynamiki przepływów turbinowych, zachowując tym samym pełną funkcjonalność i niezależność przy każdym realizowanym projekcie. Główne laboratorium będzie zlokalizowane w ?Polonii Aero?, a pozostałe ośrodki badawcze będą znajdować się przy uczelniach, biorących udział w projekcie. Zaletą projektu jest znaczne wsparcie sektora badań i rozwoju, jakie umożliwia realizacja projektu przemysłowi lotniczemu. Z tego względu inwestycja ta jest nie tylko interesująca ze względów naukowych, ale także służy rozwojowi nowoczesnych technologii przemysłowych. Dział badawczorozwojowy firmy Avio Aero wraz z amerykańską firmą ASE wykonał model i projekt laboratorium.